Prindi leht

Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks tuleb Põllumajandusametile esitada taotlus hiljemalt 17. juuniks

6. mai 2019

Taotluse esitamise võimalused on:

·         Maaeluministeeriumi kliendiportaalis aadressil https://portaal.agri.ee Abistav juhend on leitav siit: http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=128&sub2=195

·         Digitaalselt allkirjastatult vastava maakonna peaspetsialisti e-postile.

·         Paberkandjal maakonna esindusse.

 

Kõik ettevõttes kasutusel olevad põllud tuleb esitada Põllumajandusametile hiljemalt 17. juuniks. Pärast 17. juunit kasutusele võetud maad jäävad käesoleval aastal mittemahepõllumajanduslikuks.

Põllumajandusametile ei pea esitama põldude andmeid, kui need esitatakse samal aastal PRIA-le mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks. Sel juhul teha märge taotlusel Kliendi põllud tuleb võtta PRIA taotluselt“ juurde. NB! Juhime tähelepanu, et mahepõllumajanduse toetuse taotlusi saab vanas e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 17. juunini, aga sel juhul vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Isik, kes PRIA-st toetust ei taotle, peab esitama kõik põldude andmed taotlusega Põllumajandusametile.

Lähem info:

Olvia Laur
mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist
5038 460
olvia.laur@pma.agri.ee
 


16.07.2019 - Põllumajandusamet: Sepakõrtsi talu tegevuse kontroll jätkub

28.06.2019 - Suurendatud tähelepanu all on värske puu- ja köögivilja päritolu

26.06.2019 - Puu- ja köögivilja välimüügilettidel tuvastatud rikkumiste nimekiri

06.06.2019 - Avalikus kohas tuleb taimekaitsevahendeid kasutada suure ettevaatlikkusega

09.05.2019 - Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad järgima ohutusnõudeid

06.05.2019 - Põllumajandusamet pöörab suurendatud tähelepanu rapsipõldudele

02.05.2019 - Eesti tunnistas kehtetuks viie dikvaati sisaldava taimekaitsevahendi loa

30.04.2019 - Käesolevaks hooajaks kehtestati erandid insektitsiidide päevaseks pritsimiseks

29.04.2019 - Värske puu- ja köögivilja müüjal on kohustus tõendada kauba päritolu

24.04.2019 - Ärge ostke teadmata päritoluga istikuid