Prindi leht

Põllumajandusamet: Seemnetootjate õigused laienevad

28. märts 2019

1. aprillist muutuva taimede paljundamise ja sordikaitse seadusega ajakohastatakse seemne sertifitseerimise korraldamist, vähendatakse selles valdkonnas riigi kulusid ja suurendatakse tootjate omavastutust.

Muudatuste tulemusel tohib seemne tootja majandustegevuse loa olemasolul teha sertifitseeritud kategooria seemne puhul ise põldtunnustamist. Samuti saab tootja võtta kõigi seemnekategooriate puhul sertifitseeritavast seemnepartiist ise proove ja neid ka seemne kvaliteedi määramiseks laboratooriumis analüüsida. Lisaks saab neid tegevusi pakkuda teenusena teistele seemnetootjatele.

Alates 1.04.2019 ei ole ka seemneproovi analüüsimise eest vaja enam tasuda riigilõivu ja Põllumajandusuuringute Keskus esitab arved seemne analüüsimise eest otse seemnetootjale.

Seemne sertifitseerimine toimub Põllumajandusameti järelevalve all ja selle käigus kontrollitakse seemne põlvnemine, liigi- ja sordiehtsus ning -puhtus ja kvaliteet. Samuti seemnepakendite sulgemine ja märgistamine vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele.

Sõltuvalt taimeliigist või -liikide grupist tehakse sertifitseerimise käigus põldtunnustamine, proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed. Põllumajandusamet korraldab seemne sertifitseerimist sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel. Ettevõtja saab sertifitseerimise protsessis osaleda tegevusloaga antud tingimustel. Tegevusloa saamise eelduseks on vastava koolituse läbimine ja selle kohta tunnistuse saamine. Tegevusloa taotlemise kohta saab rohkem informatsiooni Põllumajandusameti kodulehelt siit.

Muudatusteks valmistudes toimus 2018. a. juunis põldtunnustajate aluskoolitus, kus 20 osalejast sooritas eksami 16. Sarnane koolitus seemneproovi võtjatele toimus selle aasta märtsis, kus oli osalejaid üle 30. Juba eelnevalt on sarnast koostööd Põllumajandusametiga halduslepingu alusel teinud 18 põldtunnustajat ja 5 seemneproovi võtjat, kes omavad vastavat kvalifikatsiooni.

 

Lähem info:

Piia Puusepp
mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõunik
tel 510 1079
e-post piia.puusepp@pma.agri.ee


24.04.2019 - Ärge ostke teadmata päritoluga istikuid

23.04.2019 - Eestis keelustatakse tiraami sisaldav taimekaitsevahend

18.04.2019 - MAK meetme 4.3.2 tasuta infopäev

05.04.2019 - Tolmeldajate kaitsmise eesmärgil täpsustati insektitsiidide kasutustingimusi

29.03.2019 - Seemnekartuli tootjatele muutub kohustuslikuks enesekontrollisüsteem

12.03.2019 - Põllumajandusamet läks üle regionaalsele juhtimisele

09.03.2019 - TEAVE MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISEGA ALUSTAVATELE TOOTJATELE

07.03.2019 - Aran PM OÜ müüs Eesti õunana tõendamata päritoluga õunu

22.02.2019 - Põllumajandusamet alustas taimekaitsevahendite turustamise kontrollidega

28.01.2019 - 1. veebruar on mahetootmisega jätkajatel viimane päev esitada toodanguandmed