Prindi leht

Põllumajandusamet testib oma valmisolekut ohtliku taimekahjustaja leiu korral Eesti loodusest

21. november 2018

Homme, 22. novembril toimub Põllumajandusametis staabiõppus, kus harjutatakse valmisolekut olukorraks, kus Eesti loodusest tuvastatakse ohtlik lehtpuukahjustaja aasia sikk. Testitakse meeskonnatööd staabis ja koostööd teiste asutustega, ressursi ja töökeskkondade kasutamist ning avalikkuse teavitust.

 

Euroopas on aasia sikk juba põhjustanud tõsist kahju loodusele, keskkonnale ja majandusele. Oht kahjuri sissetoomiseks puidust pakkematerjaliga on tänase globaalse kaubavahetuse tingimustes suurenev. Väga oluline on tõsta kõikide osapoolte valmisolekut vajadusel kiireks reageerimiseks ja kahjustuskolde likvideerimiseks. Põllumajandusamet kontrollib Hiinast pärit puidust pakkematerjali, millest on kolmel korral leitud aasia siku elusaid vastseid. Eesti looduses aasia sikku seni veel avastatud ei ole.

 

Aasia siku leiukohas tuleb esmalt hävitada kõik kahjuri poolt asustatud lehtpuud (vahtrad, pajud, kased, paplid, hobukastanid, jalakad, pärnad jne). Mardika leviku takistamiseks tuleb langetada ka kahjustatud puudest 100 meetri raadiuses kasvavad lehtpuud. Tõrjemeetmete rakendamine ja kahjustaja edasise leviku tõkestamine on töö- ja ressursimahukas, langetatud puud tuleb hakkida ja põletada. 


Aasia sikk on 2,5-3,5 cm pikkune läikiv musta värvi mardikas, kelle kattetiibadel on valged tähnid. Üheks silmatorkavaks kahjustustunnuseks on umbes 1 cm suuruse läbimõõduga ümmargune ava puutüvel või võras, mille kaudu täiskasvanud mardikas puust väljub. Suurimat kahju tekitavad lehtpuudele just kuni 5 cm pikkused vastsed, kes kaevandavad puidus ulatuslikke käike, mille tagajärjel oksad kuivavad ja muutuvad murdumisohtlikuks. Tugevalt kahjustunud puu sureb.

Lisainformatsiooni aasia siku kohta saab Põllumajandusameti kodulehelt www.pma.agri.ee taimetervise rubriigist.

Kõikidest aasia siku kahtlustest palume teavitada e-posti teel taimetervis@pma.agri.ee


16.07.2019 - Põllumajandusamet: Sepakõrtsi talu tegevuse kontroll jätkub

28.06.2019 - Suurendatud tähelepanu all on värske puu- ja köögivilja päritolu

26.06.2019 - Puu- ja köögivilja välimüügilettidel tuvastatud rikkumiste nimekiri

06.06.2019 - Avalikus kohas tuleb taimekaitsevahendeid kasutada suure ettevaatlikkusega

09.05.2019 - Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad järgima ohutusnõudeid

06.05.2019 - Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks tuleb Põllumajandusametile esitada taotlus hiljemalt 17. juuniks

06.05.2019 - Põllumajandusamet pöörab suurendatud tähelepanu rapsipõldudele

02.05.2019 - Eesti tunnistas kehtetuks viie dikvaati sisaldava taimekaitsevahendi loa

30.04.2019 - Käesolevaks hooajaks kehtestati erandid insektitsiidide päevaseks pritsimiseks

29.04.2019 - Värske puu- ja köögivilja müüjal on kohustus tõendada kauba päritolu