Prindi leht

Põllumajandusamet testib oma valmisolekut ohtliku taimekahjustaja leiu korral Eesti loodusest

21. november 2018

Homme, 22. novembril toimub Põllumajandusametis staabiõppus, kus harjutatakse valmisolekut olukorraks, kus Eesti loodusest tuvastatakse ohtlik lehtpuukahjustaja aasia sikk. Testitakse meeskonnatööd staabis ja koostööd teiste asutustega, ressursi ja töökeskkondade kasutamist ning avalikkuse teavitust.

 

Euroopas on aasia sikk juba põhjustanud tõsist kahju loodusele, keskkonnale ja majandusele. Oht kahjuri sissetoomiseks puidust pakkematerjaliga on tänase globaalse kaubavahetuse tingimustes suurenev. Väga oluline on tõsta kõikide osapoolte valmisolekut vajadusel kiireks reageerimiseks ja kahjustuskolde likvideerimiseks. Põllumajandusamet kontrollib Hiinast pärit puidust pakkematerjali, millest on kolmel korral leitud aasia siku elusaid vastseid. Eesti looduses aasia sikku seni veel avastatud ei ole.

 

Aasia siku leiukohas tuleb esmalt hävitada kõik kahjuri poolt asustatud lehtpuud (vahtrad, pajud, kased, paplid, hobukastanid, jalakad, pärnad jne). Mardika leviku takistamiseks tuleb langetada ka kahjustatud puudest 100 meetri raadiuses kasvavad lehtpuud. Tõrjemeetmete rakendamine ja kahjustaja edasise leviku tõkestamine on töö- ja ressursimahukas, langetatud puud tuleb hakkida ja põletada. 


Aasia sikk on 2,5-3,5 cm pikkune läikiv musta värvi mardikas, kelle kattetiibadel on valged tähnid. Üheks silmatorkavaks kahjustustunnuseks on umbes 1 cm suuruse läbimõõduga ümmargune ava puutüvel või võras, mille kaudu täiskasvanud mardikas puust väljub. Suurimat kahju tekitavad lehtpuudele just kuni 5 cm pikkused vastsed, kes kaevandavad puidus ulatuslikke käike, mille tagajärjel oksad kuivavad ja muutuvad murdumisohtlikuks. Tugevalt kahjustunud puu sureb.

Lisainformatsiooni aasia siku kohta saab Põllumajandusameti kodulehelt www.pma.agri.ee taimetervise rubriigist.

Kõikidest aasia siku kahtlustest palume teavitada e-posti teel taimetervis@pma.agri.ee


28.01.2019 - 1. veebruar on mahetootmisega jätkajatel viimane päev esitada toodanguandmed

07.01.2019 - Lugupeetud taimse paljundusmaterjali, seemne- ja tarbekartuli tootjad!

04.01.2019 - Lugupeetud sordiomanikud, -esindajad, -säilitajad ja seemnetootjad

02.01.2019 - MAHETOODANGU ANDMETE ESITAMINE 1. VEEBRUARIKS 2019

27.11.2018 - Põllumajandusamet tuvastas Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja

16.10.2018 - Mesilaste heaolu sõltub koostööst

01.10.2018 - Põllumajandusamet kontrollib senisest suuremas mahus Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali. Täiendatud!

13.09.2018 - Eestis piiratakse neonikotinoidsete taimekaitsevahendite kasutamist

04.09.2018 - Põllumajandusamet kontrollib senisest suuremas mahus Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali

31.08.2018 - Tolmeldajate kaitsmise eesmärgil on oluline teada kõiki nõudeid