Prindi leht

2014.a.


Perioodil 2014-2020 on maaelu arengu poliitika kaasatud Euroopa Liidu (EL) tasandil ühisesse strateegilisse raamistikku koos Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga.


22.05.2014.a. Vabariigi Valitsus kiitis heaks maaelu arengukava (MAK) aastateks 2014-2020. MAK-s 2014-2020 on 24 meedet, mille seas on meede "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid".


09.10.2014.a. Vabariigi valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu, mis annab seadusliku aluse perioodil 2014-2020 põllumajandus- ja maaelutoetuste maksmisele ning selleks esitatavatele tingimustele.

27.11.2014.a. Vabariigi President kuulutas välja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse. Maaleht, 22.05.2014. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava