Prindi leht

MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 meede 4.3 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid"Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 rakendamise aluseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.


Euroopa Liit toetab maaparandussüsteemi kuuluvate rajatiste rekonstrueerimist, ehitamist ja uuendamist Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 meetme "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid" kaudu.

Maaeluministri 29.07.2015.a. määrus nr 76  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus  

Maaeluministri 07.05.2018.a. määrus nr 26  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele


NB !  Alates 09.02.2019.a. kehtib muudatustega  maaeluministri 29.07.2015.a. määrus nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus".

Maaeluministri 27.07.2015.a. määruse nr 76  2019.a. muutmise määrus

Määruse nr 76 oluline muudatus on, et maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõte esitatakse Põllumajandusametile  hiljemalt 1.augustiks. 

Osas "Dokumentide vormid" on Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" lisade vormid.

MAK meede 4.3.2. "Põllu- ja metsamajanduse" taristu arendamine ja hoid" toetuste 2019.a. taotluste vastuvõtmine toimub e-PRIAs oktoobrikuus.


Kohapealse investeeringukontrolli käigus kontrollitakse ka objekti nõuetekohase tähistuse olemasolu vastavalt maaeluministri 22.12.2015 määrusele nr 26 Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020Alljärgnevas osas on Maaeluministri määruse nr 76 seletuskirjad (2015-2019) ning 2016.a. ja 2017.a. taotlusvooru statistilised andmed


2016.a.

2015.a.

2014.a.

2013.a.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu 2017. aasta infopäevade ettekanded


 Maaeluministri 31.12.2018.a. käskkiri nr 184 "Maaeluministri 5.märtsi 2018.a. käskkirja nr 38 "Perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotus 2018 aastal"

 Meede 4.3.2 toetuse saajad 2017.a. taotlusvoor

 Meede 4.3.2 toetuse saajad 2016.a. taotlusvoor

 PRIA toetuste taotluste vastuvõtmise 2018.a. ajakava

 Maaeluministri 05.03.2018.a. käskkiri nr 38 Perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotus 2018.a.

 Meede 4.3.2 investeeringuobjektide keskmised ühikmaksumused 2017.a.

 Meede 4.3.2 investeeringuobjektide keskmised ühikmaksumused 2016.a.

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2019 määruse (04.02.2019) seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2018 määruse (27.03.2018) seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2018 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2017 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2016 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 seletuskiri

 Maaeluministri 07.05.2018.a. määruse nr 26 seletuskiri