Prindi leht

RIIGI POOLT KORRASHOITAVAD ÜHISEESVOOLUD


Ühiseesvool on eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi toimimise. Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus. Nimetatud loetellu võib kanda ühiseesvoolu, mille valgala suurus on vähemalt
10 km². Nende ühiseesvoolude hoiutööd rahastatakse Põllumajandusministeeriumile selleks riigieelarvest eraldatud vahenditest.

Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelu on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 01.11.2018.a. korraldusega nr 274

Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelus on 764 veejuhtme lõiku kogupikkusega 5431,6 km.  Nimetatud veejuhtmete loetelu on õigusaktis Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelu


 

2015.a.


2014.a.

2013.a.


2012.a.


2011.a.


 RIIGI POOLT KORRASHOITAVATE ÜHISEESVOOLUDE 2016.a. HOIUTÖÖD

 Harju Elu 26.02.2016.a. Jõelähtme jõge hakatakse puhastama