Prindi leht

INFOPÄEVADE ETTEKANDED


MAK meetme 4.3.2 raames rahastavate maaparanduse investeeringutoetuse ehitusprojektide nõuded
25.aprilli 2019 infopäev Sakus

Maaparandussüsteemi uurimistööle esitatavad nõuded ja projekteerimisnormid ning ehitusprojekti nõuded - Toomas Timmusk. Eesti Maaülikool
Maaparandussüsteemi teenindava tee projekteerimisnormid - Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikakõrgkool
Maaparandussüsteemi ehitusprojektidest - Heiki Pajur, Põllumajandusamet
MAK meetme 4.3.2 ehitusprojektides eeldatava ehitusmaksumuse koostamine - Genadi Vassiljev, Põllumajandusamet


Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu infopäev 2019
4.aprill Türi


Ettekanded:
Maaparanduse investeeringutoetuse (meede 4.3.2) tutvustus- Reena Osolin, Maaeluministeerium
Maaparandusühistud uue seaduse (01.01.2019) kohaselt - Olev Krist, Maaeluministeerium
Tegevused maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks - Heiki Pajur, Põllumajandusamet


Maaparandusehituse materjalid. Erosiooni tõkesatmine ja põlludrenaaž
8. mail 2018 Infopäev Sakus

Erosioonitõkkematerjalid. I.G.G. International (Internationale Geotextil GmbH, http://www.igg.de/en/)
http://www.igg.de/en/application/finn-hydroseeder
https://www.rbm-drainfilter.de/en/

Kaevetööde käigus purunenud drenaažitorustike parandamine

Drenaažitorustike ja -kaevude ühendamise võimalus


Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu infopäevad 2018
3. ja 5. aprillil Viljandis/Haapsalus

Ettekanded:

Maaparanduse investeeringutoetuse (meede 4.3.2) tutvustus – Reena Osolin, Maaeluministeerium
Põllu soostumine; Maaparanduse vajalikkus, kasulikke näiteid – Mati Märtson, Põllumajandusamet
Maaparanduse kontrollide läbiviimine – Tiina Tubli, Põllumajandusamet
2017. aasta toetuse taotluste ehitusmaksumusedGenadi Vassiljev, Põllumajandusamet


Maaparandajate infopäevad 2017

7-8. juunil Viljandimaal

Ettekanded:

Kuivendamine Estonia OÜ maadel
Soode taastamine (RMK)
Kasari jõe süvendamine
Materjalid maaparanduses (Pipelife Eesti AS)
Materjalid maaparanduses (ViaCon Eesti AS)
Torustike uurimis- ja hooldusseadmed (Lokaator OÜ)
Uus register maaparanduses
Geodeetilised mõõteseadmed (OÜ Markato MK)


 

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu infopäevad 2017
4. ja 5. aprillil Tallinnas/Jõgeval

Ettekanded:

Meetme tutvustus. Reena Osolin, Maaeluministeerium
Maaparandusest üldiselt. Kasulikke tähelepanekuid 2016. ja 2015. aasta projektidest. Mati Märtson, Põllumajandusamet
Mis toimub pärast taotluse esitamist? Kontrollide läbiviimine. Tiina Tubli, Põllumajandusamet
Põllumajandusamet 2016. aasta taotluste ehitusmaksumused. Genadi Vassiljev, Põllumajandusamet