Prindi leht

2013.A.


 Maaleht, 15.12.2013. Kuidas siis ikkagi kobrast tõrjuda

 Maaleht, 13.12.2013. Põllukuivendus mõjutab ka metsa

 Hiiu Leht, 10.12.2013. Läbimatu metsatee pahandab külaelanikke

 Tartu Postimees, 10.12.2013. Happyriver annab jälle õige lõpu

 Maaleht, 28.11.2013. Ühed lõhuvad, teised ehitavad

 Maaleht, 28.11.2013. Riik eelistab põldu metsale

 Sinu Mets 33, 28.11.2013. Koprajaht on maaomanike-jahimeeste rida

 Maaleht, 20.11.2013. Jõgi ääreni vett täis

 Harju Elu, 15.11.2013. Vääna jõgi voolab taas kiiremini

 Lääne Elu, 05.11.2013. In Memoriam

 Maaleht, 31.10.2013. RMK investeerib metsateedesse ligi 19 miljonit

 Meie Maa, 26.10.2013. Parametsas tehti metsakraav korda

 Tartu Postimees, 23.10.2013. Riigimetsa teedele saab varsti ring peale

 Delfi, 14.10.2013. RMK uuendab tänavu metsateid ja kuivendussüsteeme 150 objektil üle Eesti

 Pärnu Postimees, 14.10.2013. RMK uuendab Pärnumaal metsateid ja kuivendussüsteeme

 Sakala, 13.08.2013. Vahepeal unarusse jäänud maaparandus kulub põllumehele marjaks ära

 Pärnu Postimees, 24.09.2013. RMK plaanib Surju vallas suuri maaparandustöid

 Hiiu Leht, 24.09.2013. Sajandivanune tee tehti korda

 Pärnu Postimees, 18.09.2013. Maalihe Kolga ojal peatati ja kallas kindlustati

 Vooremaa, 10.09.2013. Onga jõe forellid said paremad kudemis- ja elutingimused

 Meie Maa, 03.09.2013. Haruldane taimeliik peatas veevoolu

 Maaleht, 27.08.2013. Vaheldusrikkad erametsad

 Pärnu Postimees, 23.08.2013. Audru polder võetakse kaitse alla

 Türi Rahvaleht, 26.07.2013. Kuivenduskraavid ja truubid tehti korda

 Maaleht, 27.06.2013. RMK kogemus ja soovitus teede ja truupide asjus

 Pärnu Postimees, 19.06.2013. Põllu- ja metsamaad vajavad uut parandusringi

 Koit, 15.06.2013. Koprad risustavad kraave ja ojasid, ohustades neil asuvaid tehnilisi rajatisi

 Maaleht, 18.06.2013. Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse eriala lõpetajatele antakse koos diplomiga ka insenerikutse

 Õhtuleht, 18.06.2013. Koprapaisulõhkujat ootab uurimine

 Saarte Hääl, 08.06.2013. Abrukal võetakse ette kraavide puhastamine

 Eesti Metsaselts, 04.06.2013. Järvseljal rekonstrueeriti metsatee

 Pärnu Postimees, 28.05.2013. Parim maaparandusehitis asub Vändra vallas

 Maaleht, 24.05.2013. Jänedal kuulutati välja Eesti parimad maaparandusrajatised

 Delfi, 24.05.2013. Jänedal kuulutati välja Eesti parimad maaparandusrajatised

 Maaleht, 23.05.2013. Vaid iga kümnes maaparandussüsteem on suudetud taas töökorda saada

 Maaleht, 23.05.2013. Aardla poldrist kuritegu ei leitud

 Maamajanduse Infokeskuse veebileht, 07.05.2013. Selgusid konkurssi keskkonnasäästlik maaparandus nominendid

 Sinu Mets 31, 09.05.2013. Maaparandustoetusele tasub mõtelda

 Maaleht, 02.05.2013. Raha asemel teadmisi

 Tartu Postimees, 02.05.2013. Inseneriõppes tuleb dublaaž kasuks

 Vooremaa, 27.04.2013. Siimusti üleujutuste põhjused ja tagajärjed on teada

 Maaleht, 25.04.2013. Kuidas liinide lähedal metsatöid teha

 Maaleht, 25.04.2013. Eramets jagas tänu

 Vooremaa, 25.04.2013. Keskkonnaministri kinnitusel tuleb Siimusti üleujutused lõpetada

 Maa-amet, 17.04.2013. Valminud on digitaalse Eesti põhikaardi 2013. aasta versioon

 Tartu Postimees, 23.04.2013. Kitseoja ei mahtunud enam truupi

 Tartu Postimees, 23.04.2013. Uhiuus tee ujub lihtsalt minema

 Maaleht, 18.04.2013. Mulla- ja väetistarbekaardid põllumehe teenistuses

 Saarte Hääl, 06.04.2013. Maaparandusametnike keskmine vanus kulgeb pensioniea piiril

 Sinu Mets 30, 28.03.2013. Uus toetuseliik-maaparandustööde toetus

 Maaleht, 28.03.2013. Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktoriks valiti Toomas Timmusk

 Maaleht, 21.03.2013. Jaanus Marrandi: Maale on vaja rohkem peremehi

 Maaleht, 14.03.2013. Kellele kuuluvad suured maakivid ?

 Vooremaa, 07.03.2013. Alam-Pedja lamminiitudele pääsemiseks rajatakse teid ja truupe

 Tartu Postimees, 07.03.2013. Vald püüab alevikku päästa kraaviga

 Saarte Hääl, 02.03.2013. Huvi metsakuivendamise toetuse vastu jäi kesiseks

 Maaleht, 26.02.2013. Otsitakse parimaid maaparandusobjekte

 Pärnu Postimees, 02.02.2013. Kolga oja lihet uurisid riigiametnikud

 Pärnu Postimees, 29.01.2013. Koduõue pinnas vajub inimpõlvede jalge all Kolga ojja

 Maaleht, 10.01.2013. Riik toetab metsaomanikke ligi 2,9 miljono euroga

 Postimees, 04.01.2013. Politsei lõpetas poldrite kriminaalasja

 Maaleht, 31.12.2012. Paisutusluba - kellele ja mis tingimustel