Prindi leht

MAAPARANDUSÜHISTUD


Maaparandusühistu on mitme maaomaniku maal paikneva maaparandussüsteemi hoiutööde tegemiseks mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras asutatud ühistu.

Maaparandusühistu asutatakse nende kinnisasja omanike otsuste alusel, kelle omandis on üle ühe kolmandiku maaparandussüsteemi maa-alast või üle ühe kolmandiku selles tegevuspiirkonnas asuva ühiseesvoolu pikkusest.
Maaparandusühistu tegevuspiirkond on maa-ala, millel paikneb vähemalt üks maaparandussüsteem.


Maaparandussüsteemi hooldustööde tegemiseks koostatakse hooldustööde aastakava. Järgnevas osas on toodud hooldustööde aastakava koostamise näidis.


 Maaparandusühistute nimestik 02.01.2018.a.

 Maaparandusühistud maakonniti 02.01.2018.a.

 Maaparandusühistud aastate kaupa 2006-2017

 Maaparandussüsteemi hooldustööde aastakava koostamise NÄIDIS