Prindi leht

RIIGILÕIV


Riigilõivuseaduse kohaselt  tasutakse riigilõivu järgmise maaparandusseaduse alusel tehtava toimingu eest:

1. Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse läbivaatamine (20 eurot).


Riigilõivuseaduse kohaselt tasutakse järgmise majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel tehtava  toimingu eest:

1. Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri majandustegevusteate esitamine muul viisil kui ühtse kontaktpunkti (Maaeluministeeriumi kliendiportaal) kaudu (10 eurot).


Rahandusministeeriumis on nimetatud toimingute riigilõivu viitenumber 2900082223.

Järgnevates failides on toodud andmed riigilõigu tasumise ja tagastamise kohta.


 Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse läbivaatamise riigilõiv

 MATER majandustegevusteate esitamise riigilõiv

 Avaldus riigilõivu tagastamiseks