Prindi leht

MAAPARANDUSSEADUSMAAPARANDUSSEADUS


MAAPARANDUSSEADUS  alates 01.01.2019.a.
Vabariigi Valitsuse määrused

   18.06.2004. määrus nr 222
  Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

  

    26.06.2014 nr 104  Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus
 
Vabariigi Valitsuse korraldused

     03.01.2006. korraldus nr 1  Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu 

   
     12.07.2012. korraldus nr 308  Vesikondade maaparandushoiukavade kinnitamine

...................................................................................................................................................................

Põllumajandusministri määrused

    13.03.2009. määrus nr 35   Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded

    17.02.2005. määrus nr 18   Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid   
 

    21.07.2005. määrus nr 82  Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded

    29.08.2011. määrus nr 75  Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded

    11.07.2003. määrus nr 69  Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord
 
    16.06.2003.määrus nr 55  Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded

    18.06.2003. määrus nr 57 Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise kord

    16.06.2003. määrus nr 56 Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

    02.12.2005. määrus nr 113 Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded

    11.07.2003. määrus nr 70 Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord

    25.07.2003. määrus nr 75 Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded
 
    13.08.2013. määrus nr 55  Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded

    14.07.2008. määrus nr 72  Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord