Prindi leht

MAAPARANDUSSEADUSMAAPARANDUSSEADUS 2019
Vabariigi Valitsuse määrus

   20.12.2018. määrus nr 125
  Maaparandussüsteemide registri põhimäärus

 Vabariigi Valitsuse korraldused


     01.11.2018. korraldus nr 274  Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelu 

   
     12.07.2012. korraldus nr 308  Vesikondade maaparandushoiukavade kinnitamine

...................................................................................................................................................................

Maaeluministri määrused

    28.03.2019. määrus nr 38  Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded  

   
    13.12.2018. määrus nr 72 
Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded

    25.02.2019. määrus nr 14  Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded

   06.05.2019. määrus nr 45  Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid

   20.12.2018. määrus nr 77  Maaparanduse uurimistöö nõuded

    16.01.2019. määrus nr 5   Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded

    20.12.2018. määrus nr 79  Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded
 
    14.12.2018. määrus nr 74  Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded

    19.09.2018. määrus nr 56  Maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti täienduskoolituse nõuded

    19.12.2018. määrus nr 75  Maaparandushoiutööde nõuded

    14.03.2019. määrus nr 32  Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded
 
    10.12.2018. määrus nr 64  Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord

    14.01.2019. määrus nr 1  Maaparandussüsteemi lisavett juhtiva isiku maaparandushoiukulude suuruse määramise alused ja kulude tasumise täpsem kord

     23.11.2018. määrus nr 63  Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus