Prindi leht

Seemne pettuste kontaktpunktid

Euroopa Liidu kontaktvõrgustik, mis tegeleb seemne pettusjuhtumitega

EL kontaktvõrgustik, mis tegeleb seemne pettusjuhtumitega, on vabatahtlik administratiivne võrgustik, kuhu kuuluvad
• 28 EL liikmesriigi asutust (vaata annex 1)
• Norra ja Šveitsi asutused (vt annex 1)
• Euroopa Komisjon (DG SANTE)
Võrgustiku eesmärk on teha koostööd seemne ja taimse paljundusmaterjali ausa tootmise, töötlemise ja turustamise juurutamise nimel. Võrgustikku kuuluvad asutused on valmis kontaktvõrgustiku kaudu tulnud juhtumitega tegelema ja vastuseid andma.
Seemne pettus ("seed fraud") ei ole EL direktiividega defineeritud mõiste, seetõttu on kokku lepitud, et informatsioooni vahetatakse järgmiste kriteeriumite hulka kuulutavate seemet ja paljundusmaterjali puudutavate juhtumite osas:
1. EL seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse rikkumine
2. Pettuskavatsus
3. Majanduspettus
4. Ostja petmine

 Seed Fraud Network Contact Points_Annex 1