Prindi leht

Eesti õigusaktid

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Plant Propagation and Plant Variety Rights Act

Riigilõivuseadus

Põllumajandusministri 24.04.2006.a määrus nr 55
Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded


Põllumajandusministri 24.04.2006.a määrus nr 56
Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded


Põllumajandusministri 24.04.2006.a määrus nr 53
Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded


Põllumajandusministri 5.05.2006.a määrus nr 60
Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded


Põllumajandusministri 24.04.2006.a määrus nr 52
Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded

Põllumajandusministri 02.02.2006.a määrus nr 15
Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord
 
Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrus nr 132
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri
 
Põllumajandusministri 20. aprillil 2006. a määrus nr 48
Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad
 
Maaeluministri 15.12.2016. a määrus nr 68
Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud koguste piirmäärad 2017. aastaks
 
Põllumajandusministri 20. 02.2012. a määrus nr 19
Säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord