Prindi leht

Taimepass ja seemne kvaliteeti vähendavad kahjustajad


Taimepass on dokument, mis on vajalik taimede sh. teatud taimeliikide seemnete, taimsete saaduste ja muude objektide vedamisel Euroopa Liidu territooriumil. Taimepassiga tõendatakse, et taimed on vabad karantiinsetest ja reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest. Osad taimekahjustajad vähendavad oluliselt seemne kvaliteeti, mistõttu on nende seemnetootmises esinemisele kehtestatud piirmäärad.

Taimepassiga peavad olema varustatud järgmiste taimeliikide seemnepartiid:

Õli- ja kiudtaimedest

 • põld-sojauba Glycine max L. Meril
 • raps Brassica napus L. partim
 • rüps Brassica rapa L. var. silvestris Lam. Briggs
 • valge sinep Sinapis alba L.
 • harilik lina Linum usitatissimum L.

Söödakultuuridest

 • harilik lutsern Medicago sativa L.

Köögiviljakultuuridest

 • harilik paprika Capsicum annuum L.
 • harilik tomat Solanum lycopersicum L.
 • harilik sibul ja pesasibul Allium cepa L.
 • kortsteraline hernes, siledateraline hernes, suhkruhernes Pisum sativum L. partim
 • porrulauk Allium porrum L.
 • põlduba Vicia faba L. partim
 • põõsasuba ja lattuba Phaseolus vulgaris L.

Põllumajandusamet korraldab taimekahjustajate kontrolli sertifitseerimise käigus ning kannab nõuetele vastava seemnepartii müügipakendi etiketile taimepassi andmed. Köögiviljakultuuride standardseemne tootmist korraldav sordiomanik, -esindaja või -säilitaja ja säilitussordi seemne tootja kontrollib seemne tootmise käigus taimekahjustajate esinemist ning annab nõuetele vastava seemnepartiiga kaasa taimepassi. Taimepassi ei pea väljastama otse lõpptarbijale turustatavale seemnele, kuid peab väljastama kaugmüügi (interneti) teel turustatavale seemnele.

Taimepassi väljastamiseks vajab tootja tegevusluba. Tegevusloa taotlemise info ja taimepassi sisu ja vormi nõuded on leitavad siit.

Seemne kvaliteeti vähendavad kahjustajad (taimetervise määruses 2016/2031 nimetatud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustad) ja nende esinemise piirmäärad on järgmised:

 • Põld-sojauba seemnepartii võib maksimaalselt 15 % ulatuses olla saastunud kahjustajaga Diaporthe caulivora ja/või Diaporthe phaseolorum var. sojae
 • Rapsi sertifiseerimiseks võetud seemneproovis võib esineda valgemädaniku Sclerotinia sclerotiorum sklerootsiume maksimaalselt 10 tükki.
 • Rüpsi sertifitseerimiseks võetud seemneproovis võib valgemädaniku Sclerotinia sclerotiorum sklerootsiume maksimaalselt 5 tükki.
 • Valge sinepi sertifitseerimiseks võetud seemneproovis võib valgemädaniku Sclerotinia sclerotiorum sklerootsiume maksimaalselt 10 tükki.
 • Hariliku lina seemnepartii võib olla saastunud kuivlaiksusega Alternaria linicola kuni 5% ulatus, kahjustaja Boeremia exigua var. linicola kiulina puhul kuni 5% ja õlilina puhul kuni 1%, kahjustajaga Colletotrichum lini kuni 5%, kahjustajaga Fusarium (anamorfne perekond), v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis ja Fusarium circinatum) kuni 5% ja hahkhallitusega Botrytis cinerea kuni 5% ulatuses. 
 • Harilik lutserni sertifitseeritud seeme peab olema vaba varreingerjast Ditylenchus dipsaci ja lutserni bakteriaalset närbumist põhjustavast Clavibacter michiganensis spp. Insidiosus.
 • Hariliku paprika seemned peavad olema vabad kahjustajatest Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., Xanthomonas perforans Jones et al., Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., Potato spindle tuber viroid.
 • Hariliku tomati seemned peavad olema vabad kahjustajatest Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., Xanthomonas perforans Jones et al., Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., Pepino mosaic virus, Potato spindle tuber viroid.
 • Hariliku sibula, pesasibula ja porrulaugu seemned peavad olema vabad varreingerjast Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.
 • Kortsteralise herne, siledateralise herne ja suhkruherne seemned peavad olema vabad herne-teramardikast Bruchus pisorum (Linnaeus).
 • Põldoa seemned peavad olema vabad oa-teramardikast Bruchus rufimanus Boheman
 • Põõsasoa ja lattoa seemned peavad olema vabad kahjustajast Acanthoscelides obtectus (Say), Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas fuscans subsp. fuscans.