Prindi leht

PÕLLUMAJANDUSAMET
PRESSITEADE
07.01.2020

Põllumajandusametil valmis uus väetiste valdkonna e-teenus 

1. jaanuaril 2020 jõustus väetise- ja riigilõivuseaduse muudatus. Vastavalt sellele kogutakse riigilõivu üks kord aastas majandustegevusteate alusel väetiseregistrisse kantud väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest. Iga-aastaste riigilõivude tasumiseks lisandus kliendiportaali uus e-teenus.

 

Väetiste registreerimisel ja järelevalve eest tasutav riigilõiv sõltub turustatava pakendi suurusest. Registreeritud väetise edasiseks registris hoidmiseks tuleb 10. jaanuariks 2020 tasuda selle väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest riigilõivu 10 eurot kuni 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ning 160 eurot üle 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ja pakendamata väetise puhul. Kui väetist turustatakse erineva suurusega pakendites, tasutakse riigilõiv suurimast pakendist lähtudes.


Maaeluministeeriumi kliendiportaal

 

Lisainfo:
Katrin Kikkas
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
tel 5362 3140
Katrin.Kikkas@pma.agri.ee

 

Teate edastas

Annika Kubja
nõunik, kommunikatsioon
tel 5883 6975
annika.kubja@pma.agri.ee

 Alates 01.01.2020 muutub riigilõivu tasumise kord ja määrad

Vastavalt 01.01.2020 kehtima hakkavatele muudatustele väetiseseaduses ja riigilõivuseaduses on riigilõivu tasumise tähtaeg 10. jaanuar 2020.

Väetise käitleja peab tasuma väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest riigilõivu väetise käitlemisega alustamise aastal majandustegevusteate esitamisel ja igal sellele järgneval kalendriaastal 10. jaanuariks kuni sama väetise käitlemise lõpetamiseni.

Riigilõivu suurus sõltub väetise pakendi suurusest:

·       10 eurot kuni 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ning

·       160 eurot üle 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ja pakendamata väetise puhul.

Riigilõivu saab maksta Maaeluministeeriumi kliendiportaalis. Täpsemad juhised riigilõivu tasumiseks leiate samuti kliendiportaalist.

Täpsem info:

Katrin Laud

katrin.laud@pma.agri.ee

Tel 671 2645

 

Katrin Kikkas

katrin.kikkas@pma.agri.ee

Tel 5362 3140


PÕLLUMAJANDUSAMET

PRESSITEADE

24.05.2017

Põllumajandusamet: 1. juunist peavad kasutusel olema uued ohupiktogrammid

1. juunist 2017 lõppeb üleminekuaeg uuele ühtse klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusele. Sellest ajast peab väetise ja taimekaitsevahendite ning teiste võimalikku ohtu põhjustavate kemikaalide pakenditel olema kasutusel ainult uus märgistus.

Ohupiktogrammid ning nendega kaasnevad ohu- ja hoiatuslaused edastavad tarbijale teavet, millist kahju võib vastav aine või segu põhjustada ümbritsevale keskkonnale, inimeste ja loomade tervisele ning kuidas sellisest ohust hoiduda. Oranžile taustale mustaga joonistatud ohusümbolid peavad olema 1. juunist asendatud uute, punase raamiga piktogrammidega.

Euroopa Liit on läinud üle ÜRO väljatöötatud süsteemile, mis tagab ainete ja segude ning neid sisaldavate toodete ühtse klassifitseerimise, märgistamise ning pakendamise kogu maailmas (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1272/2008 ehk CLP määrus). Uue süsteemi loomine osutus vajalikuks, kuna sarnase ohu tähistamiseks kasutati erinevaid sümboleid ning mõnedes riikides oli süsteem ebaühtlane. Taimekaitse ja väetise valdkonnas hakati CLP süsteemile üle minema 2013. aastal.

1. juunist 2017 peavad kõikide CLP määruse alla kuuluvate toodete etikettidel olema ainult uus märgistus. Enne selliselt tähistatud toodete kasutamist tuleb kindlasti lugeda ka ohupiktogrammidega kaasnevaid ohu- ja hoiatuslauseid – nii saab vältida õnnetusi nii kodus kui ka tööl.

Uued ohupiktogrammid:

Rohkem infot CLP määruse kohta saab siit

Lisainfo:
Katrin Laud
Taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist
tel. 671 2645
katrin.laud@pma.agri.ee
Alates 01.07.2014 peab väetise käitleja väetise registrisse kandmiseks esitama kliendiportaali (ühtne kontaktpunkt) kaudu majandustegevusteate.
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) § 58 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud teate muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu esitamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

Lisainfo: vaetis@pma.agri.ee