Prindi leht

Väetised

Taimekaitse ja väetise osakond korraldab järelevalvet väetiseseadusest ning Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisel.

Põhiülesanded:

·   väetiste tootmise ja turustamise riikliku järelevalve korraldamine ja teostamine; seaduses ettenähtud otsuste vastuvõtmine; järelevalve tulemuslikkuse hindamine ja analüüs; kontrollisüsteemi ajakohastamiseks meetmete  kavandamine ja rakendamine, s.h.
·  registreerimistaotluste menetlemine ja seaduses ettenähtud otsuste vastuvõtmine 
·  valdkonnas järelevalvet teostavate peaspetsialistide koolitamine
·  riikliku väetiseregistri haldamine