Prindi leht

Kartuli säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimine

Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort ehk säilitussort on taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse tähenduses sort, mis on kohanenud Eesti oludega ja mida ohustab aja jooksul inimtegevuse või keskkonnamuutuste tõttu kadumine ning mis toob kaasa geneetilise mitmekesisuse vähenemise. Vajalikku teavet säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimise läbiviimiseks annab geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemnekartuli sertifitseerimise teenusstandard.

Isik, kes toodab ja turustab säilitussordi seemnekartulit, peab olema kantud taimetervise registrisse. Säilitussordi seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused aasta kohta kehtestatakse põllumajandusministri määrusega. Andmed säilitussordi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatava põllu asukohast ja suurusest ning säilitussordi päritolust tuleb esitada jooksva aasta 15. aprilliks Põllumajandusameti (PMA) taimetervise osakonda. Kui olete säilitussordi seemnekartuli mikrotaimede tarnija, siis peate teavitama PMA-d kavandatavast mikrotaimede tootmise kogusest 15. aprilliks. Juhul, kui 15. aprilliks esitatud andmete põhjal võib järeldada, et tõenäoliselt ületatakse põllumajandusministri määrusega kehtestatud kalendriaasta kohta turustada lubatud koguste piirmäärad, määrab turustada lubatud kogused PMA säilitussordi seemnekartuli tarnijate vahel võrdeliselt. PMA teeb otsuse turustada lubatud koguste  kohta  1. maiks. Säilitussordi seemnekartuli tarnija peab teavitama kalendriaasta jooksul säilitussordi seemnekartuli turustatud kogustest PMA taimetervise osakonda  kalendriaastale järgneva  aasta 31.  jaanuariks.

Säilitussordi seemnekartuli nõuetekohasuse tagab tarnija. Tarnija korraldab säilitussordi seemnekartuli põldtunnustamise ja mugulaproovide analüüsimise bakterhaiguste määramiseks, mullaproovide analüüsimise kartuli-kiduussi kontrolliks ja kvaliteedinõuetele vastavuse kindlakstegemiseks. Säilitussordi seemnekartuli müügipakend peab olema varustatud tarnija dokumendi ja taimepassiga. Tarnija dokumendi väljastab säilitussordi seemnekartuli tarnija.  Taimepasside saamiseks tuleb esitada Põllumajandusametile taotlus.