Prindi leht

Eesti õigusaktid

Taimekaitseseadus 

Taimekaitseseadusest tulenevad põllumajandusministri määrused:

Taimetervise registri põhimäärus¹ (Maaeluministri 08.märtsi 2019.a määrus nr 21)


Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud (Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määrus nr 74)


Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded (Põllumajandusministri 12. augusti 2005. a määrus nr 87)

Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord


Taimetervise järelevalvetasu määra kehtestamine 2020.aastaks

Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded

 
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus

 
 
Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded (Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrus nr 80)