Prindi leht

Import ja fütosanitaarne piirikontroll

Enne taimede ja taimsete saaduste Eestisse toimetamist tuleks uurida sisseveo tingimusi. Mõnede taimede, taimsete saaduste sissevedu on kolmandatest riikidest keelatud.
Taimetervise kontrollile kuuluvad taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad olema Eestisse toimetamisel varustatud fütosanitaarsertifikaadiga. Sisseveol taimetervise kontrollile kuuluvad taimi ja taimseid saadusi on lubatud Eestisse tuua ainult selleks ette nähtud piiripunkti kaudu. 
 

Kauba saabumisest tuleb teavitada TRACES NT (Trade Control and Expert System NT) kaudu esitades piiripunkti pädevale asutusele Ühtse sisseveodokumendi I osa (CHEDPP/ÜSTD-TS) enne saadetise füüsilist saabumist liitu.

Alates 14. detsembrist 2019.a ilma CHEDPP dokumendita ühendusevälisest riigist sisseveetavad ja taimetervise kontrollile kuuluvaid saadetisi peatatakse kuni teatise laekumiseni.

Ühtse sisseveodokumendi  vastava osa esitamiseks peavad saadetise eest vastutavad ettevõtjad olema registreeritud TRACES NT-s ning omama ligipääsu TRACES NT andmesüsteemile. Peale ligipääsu saamist võib TRACES NT-t kasutades esitada eelteatisi kõikidele EL piiripunktidele. Juhend on leitav SIIT.

Ligipääs TRACES NT veebilehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
 
E-KAUBANDUS - enne tellimuste vormistamist ja ostu sooritamist väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike selgitage välja ning veenduge, et toote pakkuja varustab taimed/taimsed saadused nõuetekohase fütosanitaarsertifikaadiga, mis kinnitab taimetervise nõuetele vastavust.

Sisseveol läbiviidud kontrolltoimingute eest tuleb tasuda järelevalvetasu vastavalt kehtestatud korrale.

SISSEVEO NÕUDED PUIDUST PAKKEMATERJALILE

 Infoleht TRACES NT kohta