Prindi leht

Seemnekartuli sertifitseerimine

Vastavalt „Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele“on kartul taimeliik, mille paljundusmaterjal kuulub sertifitseerimisele. Seemnekartuli sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse ning -puhtuse ja kvaliteedi ning taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt.

Seemnekartuli sertifitseerimise läbiviimiseks annab vajalikku teavet seemnekartuli sertifitseerimise teenusestandard.

Seemnekartuli tarnija, kes tegeleb seemnekartuli paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise või turustamisega, peab taimekaitseseaduse alusel olema kantud taimetervise registrisse.
Turustada võib üksnes sertifitseeritud seemnekartulit, mis on nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud.

Seemnekartuli sertifitseerimist korraldab sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel Põllumajandusameti (PMA) taimetervise ja aianduse osakond. Seemnekartuli tarnijal tuleb esitada andmed seemnekartuli põldude kohta  Maaeluministeeriumi Kliendiportaali kaudu sordi säilitajale või esindajale. Seemnekartuli sertifitseerimise etapid on mullaproovide võtmine, põldtunnustamine, viirus- ja bakterhaiguste kontroll, turustamiseks ettevalmistatud seemnekartuli partii kvaliteedi kontroll. PMA taimetervise ja aianduse osakond väljastab sertifitseeritud seemnekartulile etiketid/taimepassid. Etikettide/taimepasside saamiseks tuleb esitada Kliendportaali kaudu taotlus. Peale esitatud andmete kontrolli väljastab PMA taimepassid.

 2015. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli kogused

 2016. a tunnustatud seemnekartuli pinnad

 2016. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli partiid

 2017. a tunnustatud seemnekartuli pinnad

 2017. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli partiid

 2018. a tunnustatud seemnekartuli pinnad

 2018. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli partiid

 2019. a tunnustatud seemnekartuli pinnad

 2019. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli partiid

 2020. a tunnustatud seemnekartuli kasvupind