Prindi leht

Seemnekartuli sertifitseerimine

Vastavalt „Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele“on kartul taimeliik, mille paljundusmaterjal kuulub sertifitseerimisele. Seemnekartuli sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse ning -puhtuse ja kvaliteedi ning taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt.

Seemnekartuli sertifitseerimise läbiviimiseks annab vajalikku teavet seemnekartuli sertifitseerimise teenusestandard.

Seemnekartuli tarnija, kes tegeleb seemnekartuli paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise või turustamisega, peab taimekaitseseaduse alusel olema kantud taimetervise registrisse.
Turustada võib üksnes sertifitseeritud seemnekartulit, mis on nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud.

Seemnekartuli sertifitseerimist korraldab sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel Põllumajandusameti (PMA) paljunudusmaterjali büroo. Seemnekartuli tarnijal tuleb esitada andmed seemnekartuli põldude kohta sordi säilitajale või esindajale. Seemnekartuli sertifitseerimise etapid on mullaproovide võtmine, põldtunnustamine, viirus- ja bakterhaiguste kontroll, turustamiseks ettevalmistatud seemnekartuli partii kvaliteedi kontroll. PMA paljundusmaterjali büroo väljastab sertifitseeritud seemnekartulile etiketid/taimepassid. Etikettide/taimepasside saamiseks tuleb esitada PMA-le taotlus ja tasuda riigilõiv. Peale riigilõivu tasumise kontrolli väljastab PMA taimepassid.

 2015. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli kogused

 2016. a tunnustatud seemnekartuli pinnad

 2016. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli partiid

 2017. a tunnustatud seemnekartuli pinnad

 2017. a saagist sertifitseeritud seemnekartuli partiid

 2018. a tunnustatud seemnekartuli pinnad