Prindi leht

Taimepass

Taimepass on Euroopa Liidu sisesel turul taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liikumisel kasutatav taimetervisenõuete kohasust tõendav etikett või märgistus.

Taimepassi eesmärk on tagada, et:

  • taimed on kasvatanud registreeritud tootja, kes kuulub riikliku taimetervisealase järelevalve alla
  • taimed on vabad karantiinsetest ja reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest.

Isikud, kes toodavad ja turustavad mistahes istutamiseks ettenähtud taimi (k.a. suve- ja püsililled, köögiviljataimed, potitaimed, noortaimed, amplitaimed, metsakultiveerimismaterjal, mõned seemneid) jae- ja hulgimüügiettevõtetele, peavad taotlema taimepassi väljaandmise tegevusloa (k.a. need, kellel on hetkel taimepassi väljastamise õigus olemas).
 


Taimepassi väljaandmise tegevusluba ja e-koolitus taimepasside väljaandmise õiguse saamiseks


Taimepassi väljaandmise tegevusluba annab isikule õiguse ise välja anda taimepasse seaduses ettenähtud tingimustel tema poolt turustatavatele taimedele ja taimsetele saadustele.

Taimepassi väljaandmise tegevusloa saamiseks tuleb läbida e-koolitus, esitada tegevusloa taotlus Põllumajandusametile ning tasuda riigilõiv.

Riigilõivu ei pea tasuma isikud, kellele oli eelnevalt antud taimepassi väljastamise õigus.  


E-koolitus asub aadressil - https://taimekool.agri.ee/
Koolitusele pääseb ID-kaardi, mobiil-ID, pangalingi või Smart-ID vahendusel.

Taimepassi koolituse läbimise kohta antakse isikule tunnistus, mis kehtib tähtajatult tingimusel, et isik läbib üks kord kahe aasta jooksul Põllumajandusameti korraldatava täiendkoolituse.

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada:

  1. taimepassiga varustatavate taimeperekondade nimetused
  2. toodetavate ja/või turustatavate taimeperekondade nimetused
  3. taimepassi näidis
  4. enesekontrollisüsteemi lühikirjeldus (vt juhend ENESEKONTROLLISÜSTEEM)
  5. koolituskava

Taotluse tegevusloa saamiseks saab esitada ka läbi Kliendiportaali.


Taimepasside väljastamise õigust ja taimepassi väljaandmise tegevusluba omavate isikute kohta leiate infot taimetervise registrist.


JUHEND TOOTJALE JA TURUSTAJALE „TAIMEPASSI VORMI ja SISU NÕUDED“ Kehtiv alates 14.12.2019