Prindi leht

Taimepass

Taimepass on Euroopa Liidu sisesel turul taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liikumisel kasutatav taimetervisenõuete kohasust tõendav etikett.

Taimepassi eesmärk on tagada, et:

  • taimed on kasvatanud registreeritud tootja, kes kuulub riikliku taimetervisealase järelevalve alla;
  • taimed on vabad karantiinsetest ja reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest.
  Taimepassi väljastamise õiguse saamiseks tuleb esitada taotlus PMA-le  ning tasuda riigilõiv. Taotlusele tuleb lisada:
- taimeperekondade nimekiri
- taimepassi näidis
- enesekontrollisüsteemi lühikirjeldus (vt juhend ENESEKONTROLLISÜSTEEM)
Taotluse taimepasside saamiseks saab esitada ka läbi Kliendiportaali.

Taimepasside väljastamise õigust omavate isikute kohta leiate infot taimetervise registrist.

Alates 14.12.2019 muutuvad taimepassi väljastamise õiguse taotlemise tingimused ning taimepassiga varustatavate taimede nimekiri. 

JUHEND TOOTJALE JA TURUSTAJALE „TAIMEPASSI VORMI ja SISU NÕUDED“ Kehtiv alates 14.12.2019