Prindi leht

Taimekahjustajad, info

Nii Euroopas kui kogu maailmas on levinud mitmed taimehaigused ja –kahjustajad, mille levikut saame teadliku tegutsemisega piirata või ära hoida.


VILJAPUU-BAKTERPÕLETIK
Viljapuu-bakterpõletik on roosiõieliste puude ja põõsaste ning dekoratiivtaimede bakterhaigus, mida põhjustab bakter Erwinia amylovora. Viljapuu-bakterpõletiku kahjustus sarnaneb tulekahjustusega – õied, lehed ja viljad muutuvad esmalt hallikasroheliseks, siis pruuniks, kuid ei varise. Soodsad tingimused bakteri levikuks on üle 18°C ja samaaegne kõrge õhuniiskus. Väga iseloomulikuks tunnuseks sellele haigusele on noorte haigestunud võrsete tippude kõverdumine 180° allapoole ehk nn karjusekepi sümptom.

TAMME-ÄKKSURM
Tamme-äkksurm on ohtlik seenhaigus, mis põhjustab tema peremeestaimede hukkumist (näiteks harilik hobukastan, harilik saar, tamm, rododendron jne). Lisaks muudab haigus nakatunud taimed vastuvõtlikumaks teistele nakkustele ja putukkahjuritele. Haigust põhjustab patogeenne seen Phytophthora ramorum. Haigust tekitava seene looduslik levila asub Ameerika Ühendriikides, kus haigus on väga suurt kahju põhjustanud Oregoni ja California osariikide tammepopulatsioonidele. Praeguseks on haigus laialt levinud ka Euroopas, nii puukoolides kui looduslikes kasvukohtades.

MÄNNI-LAGUUSS
Põhiperemeestaimeks on mänd, kuid nematood nakatab ka teisi okaspuuliike. Männi-laguuss (Bursaphelenchus xylophilus) toitub vaigukäikude epiteelirakkudest, soodsatel tingimustel paljuneb kiiresti ja nematoodid levivad üle kogu puu. Okkad muutuvad pruuniks, puu kuivab ja sureb.

HIINA SIKK, AASIA SIKK
Aasia sikk (Anoplophora glabripennis) kahjustab erinevaid lehtpuuliike (näiteks vaher, paju, kask jne), elab puu tüves ja võras ning närib puitu suuri käike ja auke, mille tulemusena puu sureb. Levib puidust pakkematerjaliga.
Hiina sikk (Anoplophora chinensis) on ohtlik lehtpuu kahjustaja, mis levib nii dekoratiivtaimede istikute kui ka bonsaitaimedega. Kahjustab puu juuri ja tüve alumist osa.
Mõlemad kahjustajad on laialdaselt levinud Kagu-Aasias, Hiinas, Koreas, Jaapanis, Taiwanis ja ka Euroopas.

KARTULIKAHJUSTAJAD

PLOOMIRÕUGED
Ploomirõuged on ploomipuu perekonna taimede viirushaigus, mida põhjustab Plum pox virus. Viirus põhjustab suuri kahjusid, nakatunud puud hukkuvad. Ploomirõuged on levinud paljudes Euroopa riikides, Eestis on olnud üksikuid leide.

PUNAVÖÖTAUD
Punavöötaud on okaspuude okkaid kahjustav seenhaigus, mida põhjustab seen Mycosphaerella (Scirrhia) pini. Peamisteks peremeestaimedeks on perekonna mänd (Pinus) liigid. Nakatunud okastele tekivad algul  kollased, siis helepruunid laigud ja ristvöödid, mis muutuvad hiljem punaseks.

Xylella fastidiosa
Xylella fastidiosa on üks ohtlikumatest taimekahjustajatest maailmas, põhjustab bakterhaigust väga paljudel erinevatel taimeliikidel (üle 300 liigi). Esimene leid Euroopas oli 2013. aastal oliivipuudel Itaalias Apuulia maakonnas, kus tänaseks on kahjustaja laialt levinud ja põhjustanud oliivisaludes suuri kahjusid.
Eestis on levinumateks peremeestaimedeks perekondade ploomipuu, tamm, vaher, paju taimed, samuti mitmed maitsetaimed, näiteks rosmariin.

Diaporthe vaccinii
Diaporthe vaccinii on ohtlik taimekahjustaja, mis põhjustab seenhaigust mustika perekonna taimedel: kännasmustikal, harilikul mustikal, suureviljalisel jõhvikal, harilikul jõhvikal, harilikul pohlal. Kahjustaja on pärit Põhja-Ameerikast, Euroopas on olnud üksikuid leide. Haigustunnuste järgi on kahjustaja esinemist keeruline kindlaks teha, ainsaks kindlaks diagnoosimise viisiks on laborianalüüs.

Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Pseudomonas syringae pv. actinidiae on aktiniidia perekonna taimi kahjustav ohtlik bakter, mis on suureks ohuks maailma kiiviistandustele. Euroopa Liidu liikmesriigid viivad igal aastal läbi selle kahjustaja seiret. Eestis kasvatatakse südajat aktiniidiat ja hiina aktiniidiat, Pseudomonas syringae pv. actinidiae leide ei ole Eestis olnud.

Tomati keerdlehisuse New Delhi viirus
Tomati keerdlehisuse New Delhi viirus nakatab maavitsalisi ning kõrvitsalisi taimi ning võib põhjustada suuri saagikadusid. Hiljuti on see taimekahjustaja jõudnud Euroopa riikidesse, 2012. aastal Hispaaniasse ning 2015. aastal Itaaliasse.