Prindi leht

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad (RNQP-d) on taimekahjustajad, mis ei ole liidu karantiinsed taimekahjustajad, kuid mis on taimeliikide põhiselt reguleeritud istutamiseks ettenähtud taimedel.


RNQP-d levivad peamiselt konkreetsete istutamiseks ettenähtud taimede kaudu, ning nende esinemine istutamiseks ettenähtud taimedel avaldab vastuvõetamatut majanduslikku mõju nende taimede kavandatud kasutusviisil.


Infolehed on liigitatud vastavalt:

1) KÖÖGIVILJADE SEEMNETEL;
2) DEKORATIIVTAIMEDEL;
3) METSA KULTIVEERIMISMATERJALIL;
4) KÖÖGIVILJATAIMEDEL;
5) PUUVILJA- ja MARJAKULTUURIDEL.

 5. perekond mustikas Vaccinium L.