Prindi leht

Väga mürgised taimekaitsevahendid


Eestisse võib toimetada ja kasutada ainult Eestis turulelaskmise loa saanud väga mürgiseid taimekaitsevahendeid.
Väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutamist reguleerivad:

Taimekaitseseadus

PÕM m nr 63 19.06.2008 Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile


Füüsilised või juriidilised isikud, kes tegelevad väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetamise ja kasutamisega, peavad esitama järelevalveasutusele informatsiooni oma tegevuse kohta. Enne tegevuse alustamist peab ettevõtja olema kantud Põllumajandusameti poolt hallatavasse taimekaitsevahendite registrisse.
Väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutajate register.


 Infopäev 7.juuni 2017

 Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokoll, NÄIDIS

 Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutajale, registreerimine

 Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisnõuded