Prindi leht

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 53 alusel väljastatud eriolukordade load (e 120 päeva load)

Liikmesriik võib eriolukordades anda kuni 120 päevaks loa taimekaitsevahendite turulelaskmiseks piiratud ja kontrollitud kasutuseks, kui selline meede osutub vajalikuks ohu tõttu, mida ei ole võimalik ohjata ühegi teise mõistliku vahendiga. Aastal 2020 välja antud taimekaitsevahendite eriload:

 COLUMBO 0,8 MG eriloa otsus kehtiv 21.02.2020-20.06.2020

 COLUMBO 0,8 MG etikett

 Vertimec 018 EC eriloa otsus kehtiv 01.05.2020-28.08.2020

 Vertimec 018 EC etikett

 Danadim 40 EC eriloa otsus kehtiv 20.07.2020-20.10.2020

 Danadim 40 EC etikett

 Spotlight Plus eriloa otsus kehtiv 01.09.2020-31.10.2020

 Spotlight Plus etikett