Prindi leht

Toimeainete ja taimekaitsevahendite registriga seotud muudatused

17.02.2020 Puhitud suvirapsi seemnete kasutamine Eestis

Põllumajandusamet toetab 2020. aastal suvirapsi seemnete puhtimiseks alternatiivset lahendust neonikotinoidsele toimeainele tiametoksaam. Sellest johtuvalt ei väljasta Põllumajandusamet 2020. aastal eriluba puhtimisvahendile Cruiser OSR, mis sisaldab Euroopa Liidus keelustatud toimeainet tiametoksaam. Seetõttu ei tohi ka Cruiser OSR-ga puhitud seemneid turustada ega kasutada.

Alternatiivina Cruiser OSR-le on 2020. aasta taimekasvatuse hooajal võimalik Eestis kasutada süsteemse putukatõrjevahendi Buteo Startiga puhitud suvirapsi seemneid. Buteo Start sisaldab Euroopa Liidus heaks kiidetud toimeainet flupüradifuroon, mis kaitseb suvirapsi maakirbu kahjustuste eest taimede idanemise ja tärkamise faasis.

Kuigi Buteo Start ei ole Eestis kantud taimekaitsevahendite registrisse, on Euroopa Liidu liikmesriikides lubatud selliste seemnete turulelaskmine ja kasutamine, mida on töödeldud vähemalt ühes liikmesriigis kõnealuseks kasutuseks lubatud taimekaitsevahendiga.

Infot töödeldud seemnete Eestisse maale toomise kohta vahendab MTÜ Eesti Seemneliit.

Lähem info:

Karen Rätsep
MTÜ Eesti Seemneliit tegevjuht
e-post seemneliit@seemneliit.ee
tel 5693 9565

 

Eva Lind
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
e-post eva.lind@pma.agri.ee
tel 5551 4314

16.01.2020 Eesti tunnistab kehtetuks tiaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load

Toodete Proteus OD ja Biscaya lubade kehtivus lõppeb 3. augustil 2020, kuna toimeaine tiaklopriidi heakskiidu perioodi Euroopa Komisjon ei pikendanud.

 

Euroopa Liidus hinnatakse toimeaineid teaduspõhise lähenemise põhimõttel ning peamisteks märksõnadeks on tervise- ja keskkonnaohutus. Uutele uuringutulemustele tuginedes on tiaklopriidi keelustamise põhjuseks kõrge risk inimese ja loomade tervisele. Tiaklopriid liigitub reproduktiivtoksiliseks aineks ehk võib mõjuda kahjulikult paljunemisele. Samuti tuvastati riskihindamise käigus, et tiaklopriidi kasutamisel esineb risk põhjaveele selle laguproduktide leostumise tõttu.

 

Ajapikendus toodete turustamiseks ning kasutamiseks võimaldatakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele. Tooteid võib müüa ja levitada ning olemasolevaid varusid kasutada taimekasvatuse hooaja lõpuni 3. novembrini 2020.

 

Tiaklopriid on laia tõrjespektriga süsteemse toimega insektitsiid ja Statistikaameti andmetel aastate lõikes olnud üks enimturustatavad putukatõrjevahendeid Eestis. Tiaklopriidi sisaldavad taimekaitsevahendid on Eestis turule lubatud teraviljadel, rapsil, kartulil, maisil, maasikal, vaarikal ning köögiviljadel kasutamiseks.


Lähem info:

Eva Lind
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
e-post eva.lind@pma.agri.ee
tel 5551 4314


06.12.2019 Taimekaitsevahendite registrist läheb välja 7 glüfosaati sisaldavat toodet


1. jaanuar 2020 seisuga lähevad Eesti taimekaitsevahendite registrist välja glüfosaati sisaldavad tooted Roundup Gold ST ja sellega identsed tooted Roundup ACE ST, Roundup FL 450 ning Roundup Biactive ja sellega identsed tooted Ranger XL, Roundup Classic XL, Rodeo XL. Toodete Roundup Gold ST, Roundup FL 450 ja Roundup Biactive väikepakendid on kättesaadavad ka vabamüügis. Turustamiseks kehtib 6-kuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 30. juunini 2020. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 30. juunini 2021.


Tooted kustutatakse registrist seetõttu, et loa valdaja ei esitanud toodete ümberhindamiseks vajalikke uuringuid. Ülejäänud Eestis registreeritud glüfosaati sisaldavaid tooteid otsus ei mõjuta. 

Lähem info: 

Eva Lind
taimekaitse ja väetise osakonna nõunik
tel 5551 4314
eva.lind@pma.agri.ee