Prindi leht

Muudatused taimekaitsevahendite registris

Põhjaliku ülevaate muudatustest registris leiate lehekülje allosas.


29.10.2020 Muudeti taimekaitsevahendi Nuance nimi, uus tootenimi on Nuance 75 WG

Enne nime muutmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 29.04.2021 ning kasutada kuni 29.04.2022.

09.10.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Stakato 500 SC


Herbitsiid Stakato 500 SC (suspensioonkontsentraat, 500 g/l diflufenikaan). Loa valdaja ADAMA Registrations B.V.

Registreerimisnumber: 787/09.10.20

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.12.2020

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, talirukkil ja talitritikalel sügisesel pritsimisel kulunormiga 0,06-0,25 l/ha või kevadisel pritsimisel kulunormiga 0,06-0,2 l/ha; suviodral, suvinisul ning kaeral kulunormiga 0,06-0,15 l/ha.

2. Pritsimiskordi: 1.

3. Klassifikatsioon: GHS09, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Wng, H410, EUH401, EUH208, P102, P391, P501, SP1, SPe3.

4. Kasutuspiirangud: Mittepritsitav puhvertsoon veekogudest 10 m.

5. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

30.09.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile COBALT

Fungitsiid COBALT (vees dispergeeruvad graanulid; 267 g/kg boskaliid, 67 g/kg püraklostrobiin). Loa valdaja Sharda Cropchem Espana S.L.

Registreerimisnumber: 785/30.09.2020

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.07.2022

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks hernel, lillkapsal, peakapsal, porrul, sibulal, põldoal, söögipeedil, brokolil ja mustikal kulunormiga 1,0 kg/ha; kartulil kulunormiga 0,25 kg/ha; luuviljalistel 0,75-1,0 kg/ha; avamaa ja kasvuhoone maasikal kulunormiga 1,8 kg/ha; porgandil, õunapuudel, pastinaagil, juurselleril, redisel ja rõikal kulunormiga 0,75 kg/ha; salatil, kasvuhoone tomatil, pamplil ja vaarikal kulunormiga 1,5 kg/ha; mustal ja punasel sõstral 1,0-1,5 kg/ha; avamaa ja kasvuhoone dekoratiivtaimedel 0,1-0,15% lahusega (100-150g/100 l vee kohta/1000 m²).

2. Pritsimiskordi kartulil 4; kapsal, brokolil, tomatil ja õunapuudel 3; hernel, luuviljalistel; juurselleril, pastinaagil, porgandil, redisel, rõikal, salatil, sibulal, porrul, oal, dekoratiivtaimedel, maasikal, sõstardel, mustikal, pamplil, vaarikal ja söögipeedil 2.

3. Ooteaeg: brokoli, salat, porgand, kapsas, porru, sibul, hernes, sõstrad, söögipeet ja mustikas- 14 päeva; luuviljalised- 7 päeva; maasikas, kartul, uba, pampel, tomat ja vaarikas- 3 päeva; õunapuud- 10 päeva; pastinaak, juurseller, redis, rõigas- 35 päeva.

4. Klassifikatsioon: GHS09, Wng, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H410, EUH401, P391, P501, SP1, SPe3.

5. Kasutuspiirang: Õunapuudel, luuviljalistel, sõstardel, pamplil ja vaarikal 20 m veepiirist; maasikal, porgandil, hernel, kartulil, pastinaagil, juurselleril, redisel, rõikal, tomatil, oal, dekoratiivtaimedel, söögipeedil, kapsal, brokolil, porrul, salatil, sibulal ja mustikal 10 m veepiirist

6. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel

30.09.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile FORTUNE

Herbitsiid FORTUNE (emulsioonikontsentraat; P-butüülfluasifop 150 g/lLoa valdaja Sharda Cropchem Espana S.L.

Registreerimisnumber: 786/30.09.2020

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.12.2024

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks aedmurakal, jõhvikal, karusmarjal, vaarikal, viljapuuaedades, punasel sõstral, mustal sõstral ja mustikal kulunormiga 0,6-1,25 l/ha; aed-mädarõikal, aed-piimjuurel, dekoratiivtaimedel, hernel, humalal, juurselleril, kaalikal, küüslaugul, linal, lupiinil, mugulsibulal, naeril, pastinaagil, puukoolis, põldoal, ravimtaimede juurtel ja leotistel, redisel, siguril, söögipeedil, suhkrupeedil, söödapeedil, šalottsibulal, suvi- ja talirapsil kulunormiga 0,6-1,6 l/ha; apteegitillil, lehtköögiviljadel, maitsetaimedel, murulaugul, selleril ja petersellil kulunormiga 0,3-1,25 l/ha; artišokil ja kartulil kulunormiga 0,4-1,6 l/ha; kesadel kulunormiga 0,8-1,25 l/ha; punasel aruheinal (seemnepõld) kulunormiga 0,8-1,6 l/ha.

2. Pritsimiskordi: 1.

3. Ooteaeg: Vaarikal ja aedmurakal 45 päeva; sõstardel, karusmarjal, jõhvikal, mustikal, kartulil, kuivatatud põldubadel, kuivatatud hernel, suvi- ja talirapsil, linal ja lupiinil 90 päeva; pastinaagil, söögipeedil, apteegitillil, aed-mädarõikal, naeril, aed-piimjuurel, kaalikal, redisel, ravimtaimede juurtel ja leotistel, selleril 49 päeva; lehtköögiviljadel, murulaugul, petersellil, maitsetaimedel ja artišokil 42 päeva; kaunadega kasutataval hernel, kaunadega kasutataval põldoal, viljapuuaedades, mugulsibulal, küüslaugul ja šalottsibulal 28 päeva; kaunadeta kasutataval hernel 35 päeva; humalal 30 päeva; suhkrupeedil, söödapeedil, siguril ja juurselleril 56 päeva.

4. Klassifikatsioon: GHS07, GHS08, GHS09, Wng, Skin Sens. 1, Repr. 2, Aquatic Chronic 2, H317, H361d, H411, EUH401, P261, P280, P302+P352, P308+P313, P362+P364, P391, P501, SP1, SPe3.

5. Kasutuspiirang: Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

6. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

11.09.20 Laiendati taimekaitsevahendi Ariane S kehtivust kasutamiseks golfimurul

Ariane S tohib nüüd kasutada golfimurul kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kulunormiga 3,0-3,5 l/ha.

Pritsimiskordi: 1.

Tööooteaeg: 12 päeva.

04.09.20 Muudeti Flurostar 180 turulelubamise tingimusi

Taimekaitsevahendit Flurostar 180 tohib nüüd kasutada ka suvitritikalel ja kaeral kulunormiga 0,46 l/ha (kasvufaasis BBCH 20-29) või 0,6 l/ha (kasvufaasis BBCH 30-39) ning rohumaadel kulunormiga 1,5-2,0 l/ha (kasvufaasis BBCH 13-45).

Ooteaeg: Teraviljadel 60 päeva, maisil 90 päeva ja rohumaadel 7 päeva.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 04.03.2021 ning kasutada kuni 04.03.2022.

26.08.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Teppeki

Insektitsiid Teppeki (vees dispergeeruvad graanulid, flonikamiid 500 g/kg). Loa valdaja ISK Biosciences Europe N.V.

Registreerimisnumber: 784/26.0.20

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.08.2024

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lehetäiliste tõrjeks suvi- ja talinisul, spelta nisul, suvi- ja talitritikalel, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral kulunormiga 140 g/ha kasvufaasis BBCH 21-77, rohelises hernel kulunormiga 140 g/ha kasvufaasis BBCH 16- 71, õuna- ja pirnipuul kulunormiga 140 g/ha kasvufaasis BBCH 51-59 ning 71-75 ja kartulil kulunormiga 160 g/ha kasvufaasis BBCH 40-90. 2. Pritsimiskordi: suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral ja rohelisel hernel mitte rohkem, kui 1 pritsimiskord hooajal, suvi- ja talinisul, spelta nisul, suvi- ja talitritikalel, suvi- ja talirukkil ja kartulil 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga, õuna- ja pirnipuul maksimaalselt 3 pritsimiskorda hooajal, 3 nädalase intervalliga. 3. Klassifikatsioon: GHS07, Eye Irrit. 2, Wng, H319, EUH401, P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313, SP1. 4. Kasutuspiirangud: Suvi ja talinisu, spelta nisu, suvi – ja talitritikale, suvi- ja talirukkise, suvi- ja taliodra, suvi- ja talikaera ja rohelise herne puhul põhjavee kaitseks lubatud vaid kevadine pritsimine. 5. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

07.08.20 Laiendati taimekaitsevahendite Mirador 250 SC, Amistar, Switch 62,5 WG, Difcor 250 EC ja Agil 100 EC kehtivust kasutamiseks puukoolil

Mirador 250 SC tohib nüüd kasutada puukoolil seenhaiguste tõrjeks kulunormiga 1,0 l/ha.

Pritsimiskordi: üks kord iga kolme aasta tagant.

Amistar tohib nüüd kasutada puukoolil seenhaiguste tõrjeks kulunormiga 1,0 l/ha.

Pritsimiskordi: üks kord iga kolme aasta tagant.

Switch 62,5 WG tohib nüüd kasutada puukoolil seenhaiguste tõrjeks kulunormiga 1,0 kg/ha.

Pritsimiskordi: 3 (10 päevase intervalliga).

Difcor 250 EC tohib nüüd kasutada puukoolil kahjustajate tõrjeks kulunormiga 0,2 l/ha.

Pritsimiskordi: 2 (42 päevase intervalliga).

Agil 100 EC Tohib nüüd kasutada puukoolil mitmeaastate kõrreliste umbrohtude tõrjeks kulunormiga 1,0 l/ha.

Pristimiskordi: 1.

07.08.20 Laiendati taimekaitsevahendite Mirador 250 SC, Amistar ja Switch 62,5 WG kehtivust kasutamiseks golfimurul


Mirador 250 SC tohib nüüd kasutada golfimurul seenhaiguste tõrjeks kulunormiga 1,0 l/ha.

Pritsimiskordi: 1.

Amistar tohib nüüd kasutada golfimurul seenhaiguste tõrjeks kulunormiga 1,0 l/ha.

Pritsimiskordi: 1.

Switch 62,5 WG tohib nüüd kasutada golfimurul seenhaiguste tõrjeks kulunormiga 1,0 kg/ha..

Pritsimiskordi: 3 (10-14 päevase intervalliga).

03.08.20 Lisati taimekaitsevahendile Spotlight Plus kasutamine sparglil, aedmurakal, mustikal, jõhvikal, sõstardel, karusmarjal, dekoratiivtaimedel, vaarikal ja maasikal

03.08.20 Lisati taimekaitsevahendile Spotlight Plus kasutamine sparglil, aedmurakal, mustikal, jõhvikal, sõstardel, karusmarjal, dekoratiivtaimedel, vaarikal ja maasikal

Taimekaitsevahendit Spotlight Plus tohib nüüd kasutada ka sparglil kulunormiga 0.3 /l ha, aedmurakal, mustikal, jõhvikal, sõstardel, karusmarjal, dekoratiivtaimedel ja vaarikal kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kulunormiga 0,8 l/ha ning maasikal 0,4 l/ha.

Pritsimiskordade arv: Sparglil ja maasikal 1-2 (7 päevase intervalliga); aedmurakal, mustikal, jõhvikal, sõstardel, karusmarjal, dekoratiivtaimedel ja vaarikal 1.

Ooteaeg: Aedmurakal ja vaarikal 21 päeva.

Kasutuspiirangud: Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduslikult mittekasutatavast maast või kasutada 75% triivimist vähendavat tehnoloogiat.

03.07.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile EMCEE


Herbitsiid EMCEE (vesilahus, MCPA 750 g/l)., loa valdaja Sharda Cropchem España S.L.

Registreerimisnumber: 783/03.07.20.

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.10.2021.

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suviodral, -kaeral, rukil, -nisul kulunormiga 1,0 l/ha kasvufaasis BBCH 13-32 ja taliodral, -kaeral, -rukil, -tritikalel ning -nisul kulunormiga 1,0 l/ha kasvufaasis BBCH 31-39.

2. Töötlemiskordi: 1.

3. Klassifikatsioon: GHS07, GHS09, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 1, Wng, H302, H319, H410, P264, P273, P280, P301+312+P330, P305+P351+P338, P337+P313, P391, EUH401, SP1, SPe3.

4. Kasutuspiirangud: Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m põllumajanduses mittekasutatavast maast või mittepritsitavast puhvervööndist 5 m kombineeritult 50% triivi vähendavate otsikutega.

5. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

18.06.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Spotlight Plus

Herbitsiid Spotlight Plus (mikroemulsioon; karfentrasoon-etüül 60 g/l)., loa valdaja FMC Agricultural Solutions A/S.

Registreerimisnumber: 782/18.06.20.

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.07.2034.

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kartulipealsete närvutamiseks kulunormiga 1 l/ha alates lehtede vananemise algusest BBCH≥90.

2. Töötlemiskordi: 1.

3. Klassifikatsioon: GHS07, GHS09, Wng, Skin Sens.1, Aquatic Chronic 1, H317, H410, P261, P272, P273, P280, P302+P352, P333+P313, P391, P362+P364, EUH401, EUH066, SP1, SPe1, SPe3.

4. Kasutuspiirangud: mitte kasutada rohkem, kui üks pritsimiskord igal kolmandal aastal, mittepritsitav puhvervöönd 5 m põllumajanduslikult mittekasutatavast maast või 75% triivimist vähendav tehnoloogia.

5. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

10.06.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Mateno Duo

Herbitsiid Mateno Duo (suspensioonkontsentraat; aklonifeen 500 g/l, diflufenikaan 100 g/l)., loa valdaja Bayer AG.

Registreerimisnumber: 781/10.06.20.

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.12.2021.

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada talinisul, talitritikalel, taliodral ja talirukkil kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks kulunormiga 0,35 l/ha kasvufaasis BBCH 10-13.

2. Töötlemiskordi: 1.

3. Klassifikatsioon: GHS07, GHS08, GHS09, Wrg, Carc. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1, H317, H351, H410, P261, P272, P273, P280, P308+P313, P391, P362+P364, EUH401, EUH208, SP1, SPe3

4. Kasutuspiirangud: Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.

5. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

10.06.20 Muudeti Lentagran WP turulelubamise tingimusi

Taimekaitsevahendit Lentagran WP tohib nüüd kasutada ka hernestel (rohelisena koristataval ja täisküpsena koristataval) ühekordsel pritsimisel kulunormiga 0,75-1 kg/ha kasvufaasis BBCH 13-16 (jaotatud pritsimise korral 2 korda 0,5 kg/ha kasvufaasis BBCH 11-16).

Pritsimiskordi 1 või jaotatud pritsimine kuni 2 korda (7-10 päevase intervalliga)

Asendati klassifikatsiooni sõnastus järgmiselt: „GHS07, GHS09, Wrg, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H317, H410, EUH401, P261, P273, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P391, SP1, SPe3.”

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 10.12.2020 ning kasutada kuni 10.12.2021

05.06.2020 Axial 50 EC uued turulelubamise tingimused seoses taimekaitsevahendi ümberhindamisega

Toote turule lubamise tingimused järgmised:

Herbitsiid Axial 50 EC (emulsioonikontsentraat; 50 g/l pinoksadeen).

Registreerimisnumber: 0334/29.11.07

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.06.2027.

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste kõrreliste umbrohtude, rukki-kasteheina ja tuulekaera tõrjeks suvinisul, suviodral, suvitritikalel, talinisul, taliodral ja talitritikalel kasvufaasis BBCH 13-39 kulunormiga 0,6-1,2 l/ha.

2. Pritsimiskordi: 1.

3. Klassifikatsioon: GHS07, GHS08, GHS09, Wrn, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Repr. 2, H317, H332, H361d, H411, EUH066, EUH410, P261, P273, P280, P304+P340+P312, P308+P313, P333+P313, P362+P364, P391, SP1, SPe3.

4. Kasutuspiirang: Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast või kasutada 50% triivi vähendavaid otsikuid puhvervööndita.

5. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

 

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 05.12.2020 ning kasutada kuni 05.12.2021

03.06.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile BOSCA

Fungitsiid BOSCA (vees lahustuvad graanulid, boskaliid 500 g/kg)., loa valdaja Sharda Cropchem España S.L.

Registreerimisnumber: 780/03.06.20.

Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.07.2021.

1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks suvi- ja talirapsil kulunormiga 0,5 kg/ha.

2. Pritsimiskordi: 1.

3. Klassifikatsioon: GHS09, Aquatic Chronic 2, H411, EUH401, P101, P102, P391, P501, SP1.

4. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

22.05.20 Lisati taimekaitsevahendile Galistop 200 kasutamine rohumaadel


Taimekaitsevahendit tohib nüüd kasutada ka rohumaadel kulunormiga 0,75 l/ha (alla ühe aasta vanale rohumaale; kasvufaasis BBCH 12-15) või kulunormiga 1,9 l/ha (üle ühe aasta vanale rohumaale, kasvufaasis BBCH 13-45). Ooteaeg 7 päeva.

Kasutuspiirangud: mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutavast maast või kasutada 90% triivi vähendavaid otsikuid puhvervööndita.

15.05.2020 Laiendati taimekaitsevahendite Dicoherb Super 750 SL ja Axial 50 EC loa kehtivust kasutamiseks suvitritikalel

Dicoherb Super 750 SL tohib nüüd kasutada suvitritikalel ühe-ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kulunormiga 1,0-1,25 l/ha kasvufaasis BBCH 13-30. Pritsimiskordi 1.

 

Axial 50 EC tohib nüüd kasutada suvitritikalel tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kulunormiga 0,6-1,0 l/ha kasvufaasis BBCH 11-39. Pritsimiskordi 1. 

15.05.2020 Võeti tagasi taimekaitsevahendite Kantik ja Mirage kasutusalad odral ja kaeral

Tulenevalt prokloraasi piirnormi väiksemaks muutmisest teatud kultuuridel võeti tagasi Kantik ja Mirage kasutusalad odral ja kaeral. Enne kasutusalade tagasi võtmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa ja kasutada kuni 4. septembrini 2020.

06.05.2020 Võeti tagasi taimekaitsevahendi Ampera kasutusalad odral ja kaeral

Tulenevalt prokloraasi piirnormi väiksemaks muutmisest teatud kultuuridel võeti tagasi Ampera kasutusalad odral ja kaeral. Enne kasutusalade tagasi võtmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa ja kasutada kuni 4. septembrini 2020.

06.05.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Gachinko

Fungitsiid Gachinko (suspenisoonikontsentraat; 200 g/l amisulbroom)., loa valdaja Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

Registreerimisnumber: 778/06.05.20.
Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 30.06.2025.
1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kartulil kartuli-lehemädaniku tõrjeks kulunormiga 0,5 l/ha kasvufaasis BBCH 21-91.
2. Pritsimiskordi: 4 (7-10 päevase intervalliga).
3. Ooteaeg: 7 päeva.
4. Klassifikatsioon: GHS07, GHS08, GHS09, Wng, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Carc. 2, H319, H351, H410, EUH401, P264, P280, P305+P351+P338, P308+P313, P337+P313, P391, SP1, SPe3.
5. Kasutuspiirang: Mittepritsitav puhvervöönd pinnaveekogudest 5 m.
6. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.


06.05.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Alliance

 

Herbitsiid Alliance (vees dispergeeruvad graanulid; 60 g/kg metüülmetsulfuroon, 600 g/kg diflufenikaan)., loa valdaja Nufarm GmbH & Co KG.
Registreerimisnumber: 779/06.05.20.
Turulelaskmise loa lõpptähtaeg: 31.12.2021.
1. Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, talirukkil ja talitritikalel kulunormiga 0,05 kg/ha kasvufaasis BBCH 20-30 ning suvinisul ja suviodral  kulunormiga 0,05 kg/ha kasvufaasis BBCH 12-30.
2. Pritsimiskordi: 1.
3. Klassifikatsioon: GHS05, GHS09, Dng, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 1, H315, H318, H410, EUH401, P264, P273, P280, P391, P362+P364, P305+P351+P338+P310, SPe3, SP1.
4. Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel.

05.05.20 Lisati taimekaitsevahendile Kinvara kasutamine rohumaadel

Taimekaitsevahendit tohib nüüd kasutada ka rohumaadel kulunormiga 2/l ha. Pritsimine aprillist maini. Ooteaeg 56 päeva.

Kasutuspiirangud: mittepritsitav puhvervöönd põllumajanduses mittekasutavast maast 10 m.

05.05.2020 Laiendati Novitron DAMTec loa kehtivust kasutamiseks porgandil

Novitron DAMTec- tohib kasutada nüüd ka üheiduleheliste ja kaheiduleheliste taimede umbrohu tõrjeks porgandil kulunormiga 2,4 kg/ha kasvufaasis BBCH 00-07.
Pritsimiskordade arv: 1.
Kasutuspiirangud:  Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest. Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda vahendit rohkem kui üks kord samal põllul kolme aasta jooksul.


30.04.2020 Laiendati taimekaitsevahendi Signum loa kehtivust kasutamiseks söögipeedil, punasel sõstral, mustal sõstral, vaarikal, pamplil ja mustikal

Signum- tohib kasutada nüüd ka haiguste tõrjeks pamplil ja vaarikal kulunormiga 1,5 kg/ha kasvufaasis BBCH 51-79, sõstardel kulunormiga 1.0-1,5 kg/ha kasvufaasis BBCH 51-72, söögipeedil kulunormiga 1,0 kg/ha kasufaasis BBCH 36-49 ja mustikal kulunormiga 1,0 kg/ha kasufaasis BBCH 51-72.
Pritsimiskordade arv sõstardel ja mustikal 2 korda 7-10 päevase intervalliga, pamplil ja vaarikal 2 korda 10-14 päevase intervalliga ja söögipeedil 2 korda 14 päevase intervalliga.
Ooteaeg on pamplil ja vaarikal 3 päeva, sõstardel, söögipeedil ja mustikal 14 päeva.
Kasutuspiirangud söögipeedil ja mustikal 10 veepiirist , sõstardel, pamplil ja vaarikal 20 m veepiirist.

29.04.2020 Muudatused insektitsiidide kasutamistingimustes

Viimastel hooaegadel on toimunud mitmeid muutusi insektitsiidide kasutamistingimustes.

Muudatused puudutavad mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitseks taimekaitsevahendile lisatavat ohu- ja hoiatuslauset Spe8 ning möödunud taimekasvatuse hooajaks kehtestatud erandeid. Tänaseks on Põllumajandusamet korrigeerinud infolehed ja nendel kajastuvad kõik kasutamistingimused. Infolehtede muudatustest teavitati ka loa valdajaid ning maaletoojaid.

Esmalt on oluline välja tuua, et muudatused ja erandid ei puuduta õitsvate taimede pritsimist päevasel ajal – see on endiselt keelatud.

Taimekaitsevahendeid Decis Mega, Decis Forte, Kaiso 50 EG, Karate Zeon ning Proteus OD võib kasutada päevasel ajal juhul, kui mesilased ega teised tolmeldajad ei lendle. Jätkuvalt on päevasel ajal lubatud kasutada tooteid Mavrik, Evure, NeemAzal-T/S ja Biscaya. Kõiki teisi insektitsiide võib pritsida ainult kell 22.00–05.00, seda ka juhul, kui põllul ei ole õitsvaid taimi. Erandina on taimede õitsemise ajal  lubatud kasutada vahendeid Proteus OD, Biscaya, Mavrik ja Evure. Õitsvate taimede puhul võib pritsimist läbi viia vaid ajavahemikus 22.00 – 05.00 ehk siis kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus on juba lõppenud või pole veel alanud.  Erandina on lubatud ka Fastac 50-ga tõrjuda hernemähkurit herne õitsemise ajal, aga ka sel juhul kell 22.00–05.00. Insektitsiidide kasutamise nõuded, sealhulgas lubatud erandid, on kirjeldatud vahendi registrikandes ja infolehes. Kui kasutajal on mõni eelpool nimetatud toode pärit varasemast ajast, siis on võimalik, et pakendil olev etikett erineb kehtivast. Sel juhul palume kindlasti enne kasutamist taimekaitsevahendite registrist üle vaadata nende kasutamistingimused ja lähtuda just registrikandest.

Lähem info:

Eva Lind
taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
e-post eva.lind@pma.agri.ee
tel 5551 4314

20.04.2020 Eesti tunnistab kehtetuks epoksikonasooli sisaldavate taimekaitsevahendite load


Eesti tunnistab kehtetuks epoksikonasooli sisaldavate taimekaitsevahendite load

30. aprillil 2020 lõppeb Euroopa Liidus toimeaine epoksikonasooli heakskiidu kehtivus. Kuna taotleja otsustas toimeainet Euroopa Liidus mitte pikendada, kustutatakse Eesti taimekaitsevahendite registrist 21 epoksikonasooli sisaldavat taimekaitsevahendit. Alates 1. maist 2020 kaotavad kehtivuse tooted Adexar, Allegro Super, Bell, Bell Super, Capalo, Ceriax, Duett Ultra, Epox Extra, Epox Top, Maracas, Maredo 125 SC, Opera N, Opus, Osiris, Osiris Star, Radial, Rubric, Swing Gold, Tango Flex, Tango Super ja Viverda.

Turustamiseks kehtib 6-kuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 1. novembrini 2020. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 1. novembrini 2021.

Lähem info:

Eliise Mesi
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
e-post eliise.mesi@pma.agri.ee
tel 54004422

13.04.2020 Laiendati taimekaitsevahendite Agil 100 EC, Tilmor ja Proteus OD loa kehtivust kasutamiseks köömnel

Agil 100 EC tohib nüüd kasutada köömnel kõrreliste umbrohtude tõrjeks kultuuri aktiivses kasvufaasis kulunormiga 1 l/ha-1,5 l/ha. Pritsimiskordi 1.

Tilmor tohib nüüd kasutada köömnel valgemädaniku tõrjeks saagiaastal enne õitsemise algust kulunormiga 0,75 l/ha. Pritsimiskordi 1.

Proteus OD tohib nüüd kasutada köömnel porgandikärbse ja köömnekoi tõrjeks enne täisõitsemise algust kulunormiga 0,75 l/ha. Pritsimiskordi 1.

13.04.2020 Laiendati taimekaitsevahendi NeemAzal-T/S loa kehtivust kasutamiseks maasikal, vaarikal, mustal sõstral ja punasel sõstral

NeemAzali-T/S tohib kasutada nüüd ka kahjurite tõrjeks maasikal, vaarikal, must sõstral ja punasel sõstral kulunormiga 3 l/ha kasvufaasis BBCH 87. Pritsimiskordade arv vaarikal, mustal sõstral ja punasel sõstral on 2 korda 7-14 päevase intervalliga ning maasikal 3 korda 7-14 päevase intervalliga.
Ooteaeg on 7 päeva.

03.04.2020 Muudeti taimekaitsevahendi Avtar 75 NT nimi, uus tootenimi on Manfil Plus 75 WG

Enne nime muutmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 13.10.2020 ning kasutada kuni 13.10.2021.

16.01.2020 Eesti tunnistab kehtetuks tiaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load

Toodete Proteus OD ja Biscaya lubade kehtivus lõppeb 3. augustil 2020, kuna toimeaine tiaklopriidi heakskiidu perioodi Euroopa Komisjon ei pikendanud.

 

Euroopa Liidus hinnatakse toimeaineid teaduspõhise lähenemise põhimõttel ning peamisteks märksõnadeks on tervise- ja keskkonnaohutus. Uutele uuringutulemustele tuginedes on tiaklopriidi keelustamise põhjuseks kõrge risk inimese ja loomade tervisele. Tiaklopriid liigitub reproduktiivtoksiliseks aineks ehk võib mõjuda kahjulikult paljunemisele. Samuti tuvastati riskihindamise käigus, et tiaklopriidi kasutamisel esineb risk põhjaveele selle laguproduktide leostumise tõttu.

 

Ajapikendus toodete turustamiseks ning kasutamiseks võimaldatakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele. Tooteid võib müüa ja levitada ning olemasolevaid varusid kasutada taimekasvatuse hooaja lõpuni 3. novembrini 2020.

 

Tiaklopriid on laia tõrjespektriga süsteemse toimega insektitsiid ja Statistikaameti andmetel aastate lõikes olnud üks enimturustatavad putukatõrjevahendeid Eestis. Tiaklopriidi sisaldavad taimekaitsevahendid on Eestis turule lubatud teraviljadel, rapsil, kartulil, maisil, maasikal, vaarikal ning köögiviljadel kasutamiseks.


Lähem info:

Eva Lind
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
e-post eva.lind@pma.agri.ee
tel 5551 4314


06.12.2019 Taimekaitsevahendite registrist läheb välja 7 glüfosaati sisaldavat toodet


1. jaanuar 2020 seisuga lähevad Eesti taimekaitsevahendite registrist välja glüfosaati sisaldavad tooted Roundup Gold ST ja sellega identsed tooted Roundup ACE ST, Roundup FL 450 ning Roundup Biactive ja sellega identsed tooted Ranger XL, Roundup Classic XL, Rodeo XL. Toodete Roundup Gold ST, Roundup FL 450 ja Roundup Biactive väikepakendid on kättesaadavad ka vabamüügis. Turustamiseks kehtib 6-kuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 30. juunini 2020. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 30. juunini 2021.


Tooted kustutatakse registrist seetõttu, et loa valdaja ei esitanud toodete ümberhindamiseks vajalikke uuringuid. Ülejäänud Eestis registreeritud glüfosaati sisaldavaid tooteid otsus ei mõjuta. 

Lähem info: 

Eva Lind
taimekaitse ja väetise osakonna nõunik
tel 5551 4314
eva.lind@pma.agri.eeVäljavõtted muudatustest registris kuude kaupa

 Oktoober 2020

 September 2020

 August 2020

 Juuli 2020

 Juuni 2020

 Mai 2020

 Aprill 2020

 Märts 2020

 Veebruar 2020

 Jaanuar 2020

 Detsember 2019

 November 2019

 Oktoober 2019

 September 2019

 August 2019

 Juuli 2019

 Juuni 2019

 Mai 2019

 Aprill 2019

 Märts 2019

 Veebruar 2019

 Jaanuar 2019