Prindi leht

Regnimekiri

Taimekaitsevahendite registrisse kantud taimekaitsevahendid grupeerituna nomenklatuuri järgi

seisuga 12.11.2018.a

TÄRNIGA ON MÄRGITUD ILMA TAIMEKAITSETUNNISTUSETA OSTA JA MITTEPROFESSIONAALSELE KASUTAJALE KASUTADA LUBATUD

TAIMEKAITSEVAHENDID NING KAHE TÄRNIGA ON MÄRGITUD AINULT VÄIKEPAKENDIS

TAIMEKAITSETUNNISTUSETA OSTA JA MITTEPROFESSIONAALSELE KASUTAJALE KASUTADA LUBATUD TAIMEKAITSEVAHENDID

 

KOMBINEERITUD NOMENKLATUUR

NIMETU13

TOIMEAINE

3808

Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena esitatavad tooted (näiteks väävlipael, -küünlad ja -tahid, kärbsepaber):

 

380891

- insektitsiidid

 

38089110

-- püretroidide baasil

 

Baythroid

25 g/l beeta-tsüflutriin

 

Bulldock 025 EC

25 g/l beeta-tsüflutriin

 

Cyperkill 500 EC

500 g/l tsüpermetriin


Decis Forte

100 g/l deltametriin

 

Decis Mega

50 g/l deltametriin


Evure

240 g/l tau-fluvalinaat

 

Fastac 50

50 g/l alfa-tsüpermetriin

Fury 100 EW

100 g/l dzeeta-tsüpermetriin

Granprotec

25 g/l deltametriin

 

Kaiso 50 EG

50 g/kg lambda-tsühalotriin

 

**Karate Zeon

50 g/l lambda-tsühalotriin

 

K-Obiol

25 g/l deltametriin

 

**Mavrik

240 g/l tau-fluvalinaat

 

Poleci

25 g/l deltametriin


Satel 100 EW

100 g/l dzeeta-tsüpermetriin


*Storanet

1,57 g/kg alfa-tsüpermetriin


Syper

500 g/l tsüpermetriin


*Trinet-P

1,57 g/kg alfa-tsüpermetriin

 

Wizard 500EC

500 g/l tsüpermetriin

38089130

-- karbamaatide baasil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38089140

-- fosfororgaaniliste ühendite baasil

 

 

 

Actellic 50 EC

500 g/l metüülpirimifoss

 


Atena 480 EC

480 g/l kloorpürifoss


 

Danadim 40 EC

400 g/l dimetoaat

 

HELIOS 480 EC

480 g/l kloorpürifoss

Perfekthion Top

400 g/l dimetoaat


PIRAT

480 g/l kloorpürifoss


38089190

-- muud

 

 

 

Actara 25 WG

250 g/kg tiametoksaam

 

 

Avaunt

150 g/l indoksakarb

 

Biscaya

240 g/l tiaklopriid

 

Confidor

700 g/kg imidaklopriid

 

Envidor

240 g/l spirodiklofeen

Fibro

797 g/l parafiinõli

Floramite 240 SC

240 g/l bifenasaat

**NeemAzal-T/S

10,6 g/l asadirahtiin A

 

Plenum

500 g/kg pümetrosiin

 

 

Proteus OD

100 g/l tiaklopriid, 10 g/l deltametriin

 

Steward

300 g/kg indoksakarb

 

Vertimec 018 EC

18 g/l abamektiin

 

 

 

 

 

380892

- fungitsiidid

 

 

 

-- anorgaanilised:

 

 

38089210

--- valmistised vaseühendite baasil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38089220

--- muud

 

 

 

 Delan Pro

 125 g/l ditianoon, 561 g/l kaaliumfosfonaadid

 

 

-- muud:

 

 

38089230

--- ditiokarbamaatide baasil

 

 

 

Acrobat Plus

90 g/kg dimetomorf, 600 g/kg mankotseeb

 

 

Dithane NT

750 g/kg mankotseeb

 

 

Glory

375 g/l propamokarbhüdrokloriid, 75 g/l fenamidoon

 

 

**Infinito

625 g/l propamokarbhüdrokloriid, 62,5 g/l fluopikoliid

 

 

Manfil 75 WG

750 g/kg mankotseeb

 

 

Manfil 80 WP

800 g/kg mankotseeb

 

Nautile

680 g/kg mankotseeb, 50 g/kg tsümoksaniil

 

Penncozeb 80 WP

800 g/kg mankotseeb

 

 

Penncozeb DG

750 g/kg mankotseeb

 

 

*Previcur Energy

530 g/l propamokarb, 310 g/l fosetüül

 

 

Ridomil Gold MZ 68 WG

38,8 g/kg metalaksüül-M, 640 g/kg mankotseeb

 

 

 

 

 

38089240

--- bensimiidasoolide baasil

 

 

 

Celest Trio 060 FS

25 g/l fludioksoniil, 25 g/l difenokonasool, 10 g/l tebukonasool

 

Difend Extra

25 g/l fludioksoniil, 25 g/l difenokonasool

 

Maxim 025 FS

25 g/l fludioksoniil

 

 

Maxim Extra 050 FS

25 g/l fludioksoniil, 25 g/l difenokonasool

 

 

Maxim Star 025 FS

18,75 g/l fludioksoniil, 6,25 g/l tsüprokonasool

 

 

*Ranman Top

160 g/l tsüasofamiid

 

Seedron

50 g/l fludioksoniil, 10 g/l tebukonasool

Vibrance Duo

25 g/l fludioksoniil, 25 g/l sedaksaan

 

 Vibrance Trio

 25 g/l fludioksoniil, 25 g/l sedaksaan, 10 g/l tebukonasool

 

38089250

--- diasoolide ja triasoolide baasil

 

 

 

Adexar

62,5 g/l fluksapüroksaad, 62.5 g/l epoksikonasool

 


Amistar Gold

125 g/l asoksüstrobiin, 125 g/l difenokonasool


 

Artea 330 EC

80 g/l tsüprokonasool, 250 g/l propikonasool

 

ARTINA EC

90 g/l metkonasool

Ascra Xpro

65 g/l biksafeen, 65 g/l fluopüraam, 130 g/l protiokonasool


Bariton Super

37,5 g/l fludioksoniil, 50 g/l protiokonasool, 10 g/l tebukonasool


 

Baytan Trio

150 g/l triadimenool, 25 g/l fluoksastrobiin, 5 g/l fluopüraam

 

Bolt XL

250 g/l propikonasool

 

Bumper 25 EC

250 g/l propikonasool

 

Cezix

250 g/l tebukonasool

 

Chambel 6 FS

60 g/l tebukonasool

 

Chani 250 EW

250 g/l tebukonasool

Cidely Top

125 g/l difenokonasool, 15 g/l tsüflufenamiid


Curbatur

250 g/l protiokonasool


 

Darcos

250 g/l tebukonasool

 

Difcor 250 EC

250 g/l difenokonasool

 

DIFEND

30 g/l difenokonasool

 

 

Difenzone

250 g/l difenokonasool

 

DOMINIC

250 g/l tebukonasool

Elatus Era

150 g/l protiokonasool, 75 g/l bensovindiflupüür

Erasmus

250 g/l tebukonasool

 

Falcon Forte

53 g/l protiokonasool, 224 g/l spiroksamiin, 148 g/l tebukonasool

 

 

Folicur

250 g/l tebukonasool

 

 

Fungazil MLF 50

50 g/l imasaliil

 

FUNGTION

160 g/l tsüprokonasool, 250 g/l propikonasool

 

Input

300 g/l spiroksamiin, 160 g/l protiokonasool

 

INTEREST

30 g/l difenokonasool

 

Juventus 90

90 g/l metkonasool

 

KEYPRO

100 g/l tsüprokonasool

 

Lamardor

250 g/l protiokonasool, 150 g/l tebukonasool

 

 

Leimay

200 g/l amisulbroom

 

 

Maredo 125 SC

125 g/l epoksikonasool

 

Mavita 250 EC

250 g/l difenokonasool

Menara 410 EC

250 g/l propikonasool, 160 g/l tsüprokonasool

Mirador Forte

100 g/l tebukonasool, 60 g/l asoksüstrobiin

 

Opus

125 g/l epoksikonasool

 

 

Orius 250 EW

250 g/l tebukonasool

 

 

Osiris

37,5 g/l epoksikonasool, 27,5 g/l metkonasool

 

Osiris Star

56,25 g/l epoksikonasool, 41,25 g/l metkonasool


Proline

250 g/l protiokonasool


 

Propi 25 EC

250 g/l propikonasool

 

 

Propulse

125 g/l protiokonasool, 125 g/l fluopüraam

 

 

Prosaro

125 g/l protiokonasool, 125 g/l tebukonasool

 

Radial

75 g/l epoksikonasool, 75 g/l asoksüstrobiin

Redigo Pro

150 g/l protiokonasool, 20 g/l tebukonasool

Riza 200 EC

200 g/l tebukonasool

 

Riza 250 EW

250 g/l tebukonasool

 

 

Rubric

125 g/l epoksikonasool

 

 

**Score 250 EC

250 g/l difenokonasool

 

Siltra Xpro

60 g/l biksafeen, 200 g/l protiokonasool

Syrius

250 g/l tebukonasool

Tarcza 060 FS

60 g/l tebukonasool

 

Taspa 500 EC

250 g/l propikonasool, 250 g/l difenokonasool

 

TEBUPLIUS

250 g/l tebukonasool

 

Tebusha 25% EW

250 g/l tebukonasool

 

 

Tilmor

80 g/l protiokonasool, 160 g/l tebukonasool

 

 

Tilt 250 EC

250 g/l propikonasool

 

 

Topas 100 EC

100 g/l penkonasool

 

 

Toprex 375 SC

125 g/l paklobutrasool, 250 g/l difenokonasool

 

 

Zantara

166 g/l tebukonasool, 50 g/l biksafeen 

 

 

 Variano Xpro

 40 g/l biksafeen, 50 g/l fluoksastrobiin, 100 g/l protiokonasool

 

38089260

--- diasiinide ja morfoliinide baasil

 

 

 

Allegro Super

317 g/l fenpropimorf, 83 g/l epoksikonasool, 83 g/l metüülkresoksiim

 

Ampera

267 g/l prokloraas, 133 g/l tebukonasool

 

Archer Turbo 575 EC

125 g/l propikonasool, 125 g/l fenpropidiin

 

 

Bumper Super

90 g/l propikonasool, 400 g/l prokloraas

 

Cabrio Duo

72 g/l dimetomorf, 40 g/l püraklostrobiin

 

Capalo

200 g/l fenpropimorf, 75 g/l metrafenoon, 62,5 g/l epoksikonasool

 

 

Corbel

750 g/l fenpropimorf

 

Elatus Plus

100 g/l bensovindiflupüür

 

Epox Top

100 g/l fenpropidiin, 40 g/l epoksikonasool

 

Kantik

200 g/l prokloraas, 100 g/l tebukonasool, 150 g/l fenpropidiin

 

Kinto

60 g/l prokloraasvaskkloriid, 20 g/l tritikonasool

 

 

Latitude XL

125 g/l siltiofaam

 

Leander

750 g/l fenpropidiin

Maracas

225 g/l prokloraas, 50 g/l epoksikonasool

 

Mirage

450 g/l prokloraas

 

 

*Revus

250 g/l mandipropamiid

 

 

Revus Top

250 g/l mandipropamiid, 250 g/l difenokonasool

 

 

Tango Super

84 g/l epoksikonasool, 250 g/l fenpropimorf

 

 

 

 

 

38089290

--- muud

 

 

 

*Aliette

800 g/kg fosetüülalumiinium

 

 

Amistar

250 g/l asoksüstrobiin

 

 

Amistar Opti

400 g/l klorotaloniil, 80 g/l asoksüstrobiin

 


AZAKA

250 g/l asoksüstrobiin


 

AZOSHY

250 g/l asoksüstrobiin

 

Banjo Forte

200 g/l fluasinaam, 200 g/l dimetomorf

 

Bell

233 g/l boskaliid, 67 g/l epoksikonasool

 

 

Bell Super

50 g/l epoksikonasool, 140 g/l boskaliid

 

 

Cantus

500 g/kg boskaliid

 

Cantus Gold

200 g/l boskaliid, 200 g/l dimoksüstrobiin

 

Ceriax

66,6 g/l püraklostrobiin, 41,6 g/l fluksapüroksaad, 41,6 g/l epoksikonasool

 


Chamane

250 g/l asoksüstrobiin


 

**Chorus 50 WG

500 g/l tsüprodiniil

 

 

Comet Pro

200 g/l püraklostrobiin

 

COMRADE

200 g/l asoksüstrobiin, 80 g/l tsüprokonasool

 

Duett Ultra

310 g/l metüültiofanaat, 187 g/l epoksikonasool

 

 

Efilor

60 g/l metkonasool, 133 g/l boskaliid

 

 

Effector

700 g/kg ditianoon

 

 

Flexity

300 g/l metrafenoon

 

 

Frowncide

500 g/l fluasinaam

 

Epox Extra

375 g/l folpet, 50 g/l epoksikonasool

Globaztar 250 SC

250 g/l asoksüstrobiin

Konsole 250 SC

250 g/l asoksüstrobiin

Librax

62,5 g/l fluksapüroksaad, 45 g/l metkonasool

Merpan 80 WG

800 g/kg kaptaan


Mirador 250 SC

250 g/l asoksüstrobiinMirador Xtra

200 g/l asoksüstrobiin, 80 g/l tsüprokonasool


 

Mycostop

Streptomyces K61 5*108 KMÜ/g (250 g/kg)

 

 

Nando 500 SC

500 g/l fluasinaam

 

Ohayo

500 g/l fluasinaam

 

Opera N

85 g/l püraklostrobiin, 62,5 g/l epoksikonasool

 

 

Orvego

300 g/l ametoktradiin, 225 g/l dimetomorf

 


Pictor Active

150 g/l boskaliid, 250 g/l püraklostrobiin


 

*Prestop

Gliocladium catenulatum seeneniidistik ja eosed 107-109 KMÜ/g (320 g/kg)

 

 

Prestop Mix

Gliocladium catenulatum J 1446 107–109 KMÜ/g

 

Priaxor

75 g/l fluksapüroksaad, 150 g/l püraklostrobiin

PROCEED

40 g/l tsüprokonasool, 375 g/l klorotaloniil

Property 180 SC

180 g/l püriofenoon

*Rotstop

Phlebiopsis gigantea tüvi VRA 1835 2 x 106 - 5 x 107  KMÜ/g

 

*Rotstop SC

Phlebiopsis gigantea tüvi VRA 1835 2 x 106 - 107  KMÜ/g

 

SCAB 80 WG

800 g/kg kaptaan

 

Shirlan 500 SC

500 g/l fluasinaam

 

Serenade ASO

Bacillus subtilis tüvi QST 713, 13,96 g/l; minimaalselt 1.042×1012 KMÜ/l

 

Signum

267 g/kg boskaliid, 67 g/kg püraklostrobiin

 


Strobimax

250 g/l asoksüstrobiin


 

Swing Gold

133 g/l dimoksüstrobiin, 50 g/l epoksikonasool

 

 

**Switch 62,5 WG

375 g/kg tsüprodiniil, 250 g/kg fludioksoniil

 

Syllit 544 SC

544 g/l dodiin

Zakeo Xtra

200 g/l asoksüstrobiin, 80 g/l tsüprokonasool

Zoxy 250

250 g/l asoksüstrobiin

TALIUS

200 g/l prokinasiid

 

Tango Flex

100 g/l metrafenoon, 83 g/l epoksikonasool

 

Tazer 250 SC

250 g/l asoksüstrobiin


Torero

250 g/l asoksüstrobiin


TRIANUM-P

Trichoderma harzianum, tüvi T-22 10 g/kg (1,0x109 KMÜ/g)

Turf WPS

Streptomyces K61 5*108 KMÜ/g (250 g/kg)

 

Vitavax 200 FF

200 g/l karboksiin, 200 g/l tiraam

 

 

Viverda

60 g/l püraklostrobiin, 50 g/l epoksikonasool, 140 g/l boskaliid

 

Winby

500 g/l fluasinaam

 

Xemium

62,5 g/l fluksapüroksaad

 

 

 

 

 

380893

- herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid:

 

 

 

-- herbitsiidid:

 

 

38089311

--- fenoksüfütohormoonide baasil

 

 

 

Agroxone 75

750 g/l MCPA

 

 

Ariane S

40 g/l fluroksüpüür, 20 g/l klopüraliid, 200 g/l MCPA

 

 

Butoxone

400 g/l MCPB

 

 

Chwastox 750 SL

750 g/l MCPA

 

 

2,4 D Nufarm

600 g/l 2,4-D

 

 

Dicoherb 750 SL

750 g/l MCPA

 

 

Dicoherb Super 750 SL

660 g/l MCPA, 90 g/l dikamba

 


DMA 600

600 g/l 2,4-D


 

Duplosan Super

310 g/l dikloroprop-P, 130 g/l mekoprop-P, 160 g/l MCPA

 

Elegant 2FD

300 g/l 2,4 D, 6,25 g/l florasulaam

 

Estet 600 EC

600 g/l 2,4-D

 

 

Foxtrot

69 g/l fenoksaprop-P-etüül

 


GRAMINIS

50 g/l kvisalofop-P-etüülHussar Activ Plus OD

300 g/l 2,4-D-etüülheksüülester, 10 g/l metüüljodosulfuroon-naatrium, 7,5 g/l metüültieenkarbasoon


 

Leopard

50 g/l kvisalofop-P-etüül

 

 

MCPA 750

750 g/l MCPA

 

MCPA CLASSIC 750 SL

750 g/l MCPA

 

Mustang

6,25 g/l florasulaam, 452,5 g/l 2,4-D 2-EHE

 

 

Mustang forte

180 g/l 2,4-D. 10 g/l aminopüraliid, 5 g/l florasulaam

 

 

Nufarm MCPA Super

500 g/l MCPA

 

 

Nufarm MCPA 750

750 g/l MCPA

 

 

Optica

600 g/l mekoprop-P

 

 

Pantera 4 EC

40 g/l kvisalofop-P-tefurüül

 

PROFI MCPA 750 SL

750 g/l MCPA

 

Puma Universal

69 g/l fenoksaprop-P-etüül

 

 

Quick 5% EC

50 g/l kvisalofop-P-etüül

 


SUPERO

50 g/l kvisalofop-P-etüül


 

Targa Super

50 g/l kvisalofop-P-etüül

 

38089313

--- triasiinide baasil

 

 

BUZZIN

700 g/kg metribusiin

 

Metric

233 g/l metribusiin, 60 g/l klomasoon

 

 

Mistral 700 WG

700 g/kg metribusiin

 

 

 

 

 

38089315

--- amiidide baasil

 

 

 

Brasan 540 EC

500 g/l dimetakloor, 40 g/l klomasoon

 

 

Butisan 400

400 g/l metasakloor

 

Butisan Avant

300 g/l metasakloor, 100 g/l dimeteenamiid-P, 100 g/l kvinmerak

Butisan Kombi

200 g/l dimeteenamiid-P, 200 g/l metasakloor


Butisan Pro

333 g/l dimeteenamiid-P, 167 g/l kvinmerakButisan S

500 g/l metasakloor


 

Butisan Star

333 g/l metasakloor, 83 g/l kvinmerak

 

Clamox

375 g/l metasakloor, 17,5 g/l imasamoks

 

Devrinol 45 SC

450 g/l napropamiid

 

Fuego Top

375 g/l metasakloor, 125 g/l kvinmerak

 

Kalif Mega

250 g/l metasakloor, 33 g/l klomasoon

 

Metazamix

500 g/l metasakloor, 5,3 g/l aminopüraliid, 13,3 g/l pikloraam

 

Nimbus

250 g/l metasakloor, 33,3 g/l klomasoon

 

OSCAR 500SC

500 g/l metasakloor

 

Sultan 500 SC

500 g/l metasakloor

 

Sultan Super

375 g/l metasakloor, 125 g/l kvinmerak

Rapsan 400 SC

400 g/l metasakloor

RAPSAN 500 SC

500 g/l metasakloor


Rapsan Plus

metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g/lRapsan Plus SC

metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g/lTanaris

333 g/l dimeteenamiid-P, 167 g/l kvinmerak


 

Teridox 500 EC

500 g/l dimetakloor

 

38089317

--- karbamaatide baasil

 

 

 

*Betanal SE

160 g/l fenmedifaam

 

 

Boxer 800 EC

800 g/l prosulfokarb

 

Roxy 800 EC

800 g/l prosulfokarb

 

 

 

 

38089321

--- dinitroaniliini derivaatide baasil

 

 

 

Flight Forte

320 g/l pendimetaliin, 16 g/l pikolinafeen

 

Legacy Pro

300 g/l, pendimetaliin, 250 g/l kloortoluroon, 40 g/l diflufenikaan

Sharpen 33 EC

330 g/l pendimetaliin

Sharpen 40 SC

400 g/l pendimetaliin

 

Stomp CS

445 g/l pendimetaliin

 

38089323

---uurea, uratsiili või sulfonüüluurea derivaatide baasil

 

 

Atlantis OD

10 g/l metüülmesosulfuroon, 2 g/l metüüljodosulfuroon-naatrium

 

Attribut

700 g/kg propoksükarbasoon-naatrium

 

 

Biathlon 4D

714 g/kg tritosulfuroon, 54 g/kg florasulaam

 


BUSTER

750 g/kg metüültribenuroon


 

Calibre 50 SX

333 g/kg metüültiofeensulfuroon, 167 g/kg metüültribenuroon

 


CDQ SX

111 g/kg metüülmetsulfuroon, 222 g/kg metüültribenuroon


 

Ergon

68 g/kg metüülmetsulfuroon, 682 g/kg metüültiofeensulfuroon

 

 

Fornet 4 SC

40 g/l nikosulfuroon

 

 

Fornet Max 6 OD

60 g/l nikosulfuroon

 

 

Granstar Preemia 50 SX

500 g/kg metüültribenuroon

 

 

Grodyl

750 g/kg amidosulfuroon

 

Maister WG

300 g/kg foraamsulfuroon, 10 g/kg metüüljodosulfuroon-naatrium

Maister Power OD

31,5 g/l foraamsulfuroon-naatrium; 1 g/l metüüljodosulfuroon-naatrium, 10 g/l metüültieenkarbasoon

 

Mezzo

200 g/kg metüülmetsulfuroon

 

 

Milagro

40 g/l nikosulfuroon

 

Milagro 240

240 g/l nikosulfuroon

 

Milagro Extra 6 OD

60 g/l nikosulfuroon

 

 

Monitor

750 g/kg sulfosulfuroon

 

Nicorn 040 SC

40 g/l nikosulfuroon

 

Niklos 40OD

40 g/l nikosulfuroon

 

 

Nuance

750 g/kg metüültribenuroon

 

 

Proman

500 g/l metobromuroon

 

 

Salsa

750 g/kg metüületametsulfuroon

 

 

Samson 4 SC

40 g/l nikosulfuroon

 

 

Samson Max 6 OD

60 g/l nikosulfuroon

 

 

Sekator OD

100 g/l amidosulfuroon, 25 g/l metüüljodosulfuroon-naatrium

 

TBM 75 WG

750 g/kg metüültribenuroon

 

*Titus 25 DF

250 g/kg rimsulfuroon

 

 

Trimmer 50 SG

500 g/kg metüültribenuroon

 

Trimmer 500 WG

500 g/kg metüültribenuroon

38089327

--- muud

 

 

 

Agil 100 EC

100 g/l propakvisafop

 


Arbiter

200 g/l fluroksüpüür


 

Arrat

500 g/kg dikamba, 250 g/kg tritosulfuroon

 

Avoxa

33,3 g/l pinoksadeen, 8,33 g/l pürokssulaam

 

Axial 50 EC

50 g/l pinoksadeen

 

 

Banvel 4S

480 g/l dikamba

 

 

**Barbarian HI-Aktiv

490 g/l glüfosaat

 

**Barbarian Super 360

360 g/l glüfosaat

Barca 334 SL

267 g/l klopüraliid, 67 g/l pikloraam

 

**Barclay Barbarian Biograde 360

360 g/l glüfosaat

 

 

Basagran 480

480 g/l bentasoon

 

Belkar

10 g/l metüülhalauksifeen, 48 g/l pikloraam

Benta 480 SL

480 g/l bentasoon


Bentax SL

480 g/l bentasoonBentrax 480 SL

480 g/l bentasoon


 

Betanal Expert

112 g/l etofumesaat, 71 g/l desmedifaam, 91 g/l fenmedifaam

 

Broadway Star

70,8 g/kg püroksulaam, 14,2 g/kg florasulaam

B-Zone 480

480 g/l bentasoon

Centurion Plus

120 g/l kletodiim

CLAP

300 g/l klopüraliid

CLAP FORTE

720 g/kg klopüraliid

Cleravo

35 g/l imasamoks, 250 g/l kvinmerak

Cleave

100 g/l fluroksüpüür, 2,5 g/l florasulaam

**Clinic Up

360 g/l glüfosaat

CROPIRALIS

720 g/kg klopüraliid

DESSICA

200 g/l dikvaat

DICASH

480 g/l dikamba

Diflanil 500 SC

500 g/l diflufenikaan

 

Diqua

200 g/l dikvaat

 

DQ 200

200 g/l dikvaat

Elumis 105 OD

75 g/l mesotrioon, 30 g/l nikosulfuroon

 

Fenix

600 g/l aklonifeen

 


Flurostar 180

180 g/l fluroksüpüür


 

Focus Ultra

100 g/l tsükloksüdiim

 

 

Fox 480 SC

480 g/l bifenoks

 


FRAZER

200 g/l fluroksüpüür


 

Fusilade Forte 150 EC

150 g/l P-butüülfluasifop

 

Galera

267 g/l klopüraliid, 67 g/l pikloraam

 

Galistop 200

200 g/l fluroksüpüür

 

**Gallup Super 360

360 g/l glüfosaat

GF-2573

7,81 g/l metüülhalauksifeen

Glyfos Supreme Plus

450 g/l glüfosaat

 

**Glyphomax Plus

360 g/l glüfosaat

 

 

**Glyphomax 480

480 g/l glüfosaat

 

 

Goltix 700 SC

700 g/l metamitroon

 


Hudson 200

200 g/l fluroksüpüürHurler

200 g/l fluroksüpüür


 

Kalif 360 CS

360 g/l klomasoon

 

**Klean G

360 g/l glüfosaat

 

Komplet

280 g/l flufenatseet, 280 g/l diflufenikaan

 

 

Kyleo

240 g/l glüfosaat, 160 g/l 2,4-D

 

Lancelot

300 g/kg aminopüraliid, 150 g/kg florasulaam


**Landmaster 360 TF

360 g/l glüfosaat


 

Legacy 500 SC

500 g/l diflufenikaan

 

 

Lentagran WP

450 g/kg püridaat

 

 

Lontrel 72 SG

720 g/kg klopüraliid

 

**Master Gly

360 g/l glüfosaat

MAXIMA

200 g/l dikvaat


Mixin

100 g/l fluroksüpüür, 2,5 g/l florasulaamMollo

50 g/l florasulaam**Monosate G

360 g/l glüfosaatNovitron DAMTec

500 g/kg aklonifeen, 30 g/kg klomasoon


 

**Ouragan with system 4

360 g/l glüfosaat

 

PICCOLI 334SL

267 g/l klopüraliid, 67 g/l pikloraam

Pixxaro EC

12,5 g/l metüülhalauksifeen; 280 g/l fluroksüpüür

Premazor Turbo

250 g/l glüfosaat, 40 g/l diflufenikaan

 

Primus

50 g/l florasulaam

 

 

Primus XL

100 g/l fluroksüpüür, 5 g/l florasulaam

 

Primus 250 WG

250 g/kg florasulaam

PYTHON

720 g/kg klopüraliid

Ranger XL

360 g/l glüfosaat

 

Reglone Super

150 g/l dikvaat

 

Rodeo XL

360 g/l glüfosaat

**Rosate 360 TF

360 g/l glüfosaat

**Roundup 60

60 g/l glüfosaat

Roundup ACE ST

450 g/l glüfosaat

*Roundup B

360 g/l glüfosaat

 

**Roundup Biactive

360 g/l glüfosaat

 

Roundup Classic XL

360 g/l glüfosaat

**Roundup Express

7,2 g/l glüfosaat, 20,4 g/l pelargoonhape

**Roundup FL 450

450 g/l glüfosaat

Roundup Flex

480 g/l glüfosaat

Roundup Flick

360 g/l glüfosaat

*Roundup G

120 g/l glüfosaat

 

*Roundup Garden

120 g/l glüfosaat

 

*Roundup Gel

7,2 g/l glüfosaat


*Roundup Gel Max

72 g/l glüfosaat


 

**Roundup Gold ST

450 g/l glüfosaat

 

 

Roundup PowerMax

720 g/kg glüfosaat

 

 

**Roundup Quick

7,2 g/l glüfosaat

 

**Roundup Ultra

360 g/l glüfosaat

Saracen

50 g/l florasulaam

Saracen Delta

500 g/l diflufenikaan, 50 g/l florasulaam

Sempra

500 g/l diflufenikaan

Spitfire 333 HL

333 g/l fluroksüpüür

 

Starane XL

100 g/l fluroksüpüür, 2,5 g/l florasulaam

 

Starane 333 HL

333 g/l fluroksüpüür

SuPrim

50 g/l florasulaam


Zetrola

100 g/l propakvisafop


 

**Taifun B

360 g/l glüfosaat

 

Temsa SC

100 g/l mesotrioon

Tomahawk 200 EC

200 g/l fluroksüpüür

 

Tombo WG

50 g/kg aminopüraliid, 50 g/kg pürokssulaam, 25 g/kg florasulaam

 

Tripali

83 g/kg metüülmetsulfuroon, 83 g/kg metüültribenuroon, 105 g/kg florasulaam

Twist

6,25 g/l metüülhalauksifeen, 5 g/l florasulaam

**Vagta

490 g/l glüfosaat

**Varvar

360 g/l glüfosaat

Zypar

6,25 g/l metüülhalauksifeen, 5 g/l florasulaam

 

 

38089330

--idanemist takistavad vahendid

 

 

 

Gro-Stop Basis

300 g/l kloroprofaam

 

 

 

 

 

38089390

--taimekasvuregulaatorid

 

 

 

AppleSmart 3,3 VP

1-metüültsüklopropeen 33 g/kg

Banarg

etüleen 40 g/kg

BERTEGO

250 g/l etüültrineksapak

Calma

175 g/l etüültrineksapak

 

CCC

750 g/l kloromekvaatkloriid

 

 

 

Caryx

210 g/l mepikvaatkloriid, 30 g/l metkonasool

 

 

 

Cerone

480 g/l etefoon

 

 

Cuadro NT

250 g/l etüültrineksapak


Countdown NT

250 g/l etüültrineksapak 

Cycocel 750

750 g/l kloromekvaatkloriid

 

 

Globaryll 100 SL

100 g/l 6-bensüüladeniin

Medax Max

50 g/kg proheksadioonkaltsium, 75 g/kg etüültrineksapak

 

Medax Top

300 g/l mepikvaatkloriid, 50 g/l proheksadioonkaltsium

 

 

 

Moddus 250 EC

250 g/l etüültrineksapak

 

 

Moddus Start

250 g/l etüültrineksapak

MOXA

250 g/l etüültrineksapak

NEXT

250 g/l etüültrineksapak

 

Optimus

175 g/l etüültrineksapak

 

 

**Regalis Plus

100 g/kg proheksadioonkaltsium


REGUCIL

250 g/l etüültrineksapak 

Stabilan 750 SL

750 g/l kloromekvaatkloriid

 

 

Stunt 250EC

250 g/l etüültrineksapak


TEMPO

250 g/l etüültrineksapak 

Terpal

305 g/l mepikvaatkloriid, 155 g/l etefoon

 

 

 

 TRIMAXX

 175 g/l etüültrineksapak

 

 

 

 

 

 

 

380894

- desinfektsioonivahendid:

 

 

 

38089420

-- halogeenitud ühendite baasil

 

 

 

 

 

 

 

 

38089490

-- muud

 

 

 

 

Degesch Plate/Strip

560 g/kg magneesiumfosfiid

 

 

 

Degesch Magtoxin

660 g/kg magneesiumfosfiid

 

 

 

Phostoxin

560 g/kg alumiiniumfosfiid

 

 

 

Quickphos Pellets 56 GE

560 g/kg alumiiniumfosfiid

 

 


Quickphos Tablets 56 GE

560 g/kg alumiiniumfosfiid380899

- muud:

 

 

 

38089990

-- muud

 

 

 

**Arion+ tigude graanulid

30 g/kg metaldehüüd

*Cervacol Extra

251 g/kg kvartsliiv

*Detia Mutipeletusgaas

800 g/kg kaltsiumkarbiid

 

*Ferramol

9,9 g/kg raudfosfaat

 

 

**Gusto

30 g/kg metaldehüüd

IRONMAX PRO

24,2 g/kg raudfosfaat

**LIMA ORO

50 g/kg metaldehüüd

**MEDEL

50 g/kg metaldehüüd

**MERIDIAN

50 g/kg metaldehüüd

*Moss Killer

109,3 g/kg raudsulfaat

*NEU 1186 M

19,8 g/kg raudfosfaat

 

*Plantskydd Animal Repellent

990 g/kg verejahu

 

 

 

SLUXX HP

29,7 g/kg raudfosfaat

 

 

**TIGUDE GRAANULID

50 g/kg metaldehüüd

 

*Trico

64,6 g/l lambarasv

 

 

 

*Trico Garden

64,6 g/l lambarasv

 

 

 

 *WAM extra

300 g/kg kvartsliiv

 

 

Koostas: Marika Müür

taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist, tel 6712 611