Prindi leht

Euroopa Liidu õigusaktid

32002L0053
NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/53/EMÜ,13. juuni 2002, ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta.

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2012/8/EL, 2. märts 2012, millega muudetakse direktiivi 2003/90/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas.

32002L0055
NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/55/EÜ, 13. juuni 2002, köögiviljaseemne turustamise kohta.

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2016/1914, 31. oktoober 2016, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 ja nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks seoses teatavate põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2012/44/EL, 26. november 2012, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks) seoses teatavate põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega (1)

 
KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2015/1168, 15. juuli 2015, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 ja nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks seoses põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega

NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/90/EÜ, 28. september 2008, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta.

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2014/97/EL, 15. oktoober 2014, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ tarnijate ja sortide registreerimise ning ühise sortide nimekirja osas

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 637/2009, 22. juuli 2009, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad seoses põllumajandustaimesortide ja -köögiviljasortide nimede sobivusega (EMPs kohaldatav tekst).

32003L0090
KOMISJONI DIREKTIIV 2003/90/EÜ,6. oktoober 2003,millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (EMPs kohaldatav tekst).

32003L0091
KOMISJONI DIREKTIIV 2003/91/EÜ,6. oktoober 2003,millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (EMPs kohaldatav tekst).


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2013/57/EL, 20. november 2013, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 ja nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks) seoses põllumajandustaimeliikide ja köögiviljaliikide teatavate sortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega (EPMs kohaldatav tekst).
 

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2011/68/EL, 1. juuli 2011, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks) seoses põllumajandustaimeliikide ja köögiviljaliikide teatavate sortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega.

32008L0062
KOMISJONI DIREKTIIV 2008/62/EÜ, 20. juuni 2008, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ningkõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks.

32009L0145
Komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, 26. november 2009 , millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks

32004D0842
2004/842/EÜ: Komisjoni otsus, 1. detsember 2004, rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4493 all) (EMPs kohaldatav tekst).

31991L0079
KOMISJONI DIREKTIIV 2010/46/EL, 2. juuli 2010, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks) seoses teatavate põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega (EMPs kohaldatav tekst).

31993L0079
Komisjoni direktiiv 93/79/EMÜ, 21. september 1993, milles nähakse ette täiendavad rakendussätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ alusel peetavate viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuusortide loetelude kohta

Ühenduse sordikaitsega seonduvad õigusaktid