Prindi leht

Euroopa Liidu õigusaktid

Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 28. juuni 2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta
 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga
 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1254/2008, 15. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga
 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 710/2009, 5. august 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmise üksikasjalike eeskirjade kehtestamisega


Komisjoni määrus (EL) nr 271/2010, 24. märts 2010 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logoga


KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  344/2011,8.  aprill  2011,millega   muudetakse   määrust   (EÜ)   nr   889/2008,   millega   kehtestatakse   nõukogu   määruse   (EÜ)   nr  834/2007  (mahepõllumajandusliku  tootmise  ning  mahepõllumajanduslike  toodete  märgistamise  kohta)   üksikasjalikud   rakenduseeskirjad   seoses   mahepõllumajandusliku   tootmise,   märgistamise   ja   kontrolliga


KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  426/2011,2.  mai  2011,millega     muudetakse     määrust     (EÜ)     nr     889/2008,     millega     kehtestatakse     nõukogu     määruse     (EÜ)     nr     834/2007     (mahepõllumajandusliku     tootmise     ning     mahepõllumajanduslike     toodete     märgistamise    kohta)    üksikasjalikud    rakenduseeskirjad    seoses    mahepõllumajandusliku    tootmise,    märgistamise  ja  kontroll
eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/


KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  126/2012,14.  veebruar  2012,millega  muudetakse  määrust  (EÜ)  nr  889/2008  seoses  tõendavate  dokumentidega  ning  määrust  (EÜ)  nr  1235/2008  seoses  mahepõllumajanduslike  toodete  Ameerika  Ühendriikidest  importimise  korraga


KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  203/2012,8.  märts  2012,millega  muudetakse  määrust  (EÜ)  nr  889/2008,  millega  kehtestatakse  nõukogu  määruse  (EÜ)  nr  834/2007  üksikasjalikud  rakenduseeskirjad,  seoses  maheveini  tootmise  üksikasjalike  eeskirjadegaKomisjoni rakendusmäärus (EL) nr 505/2012, 14. juuni 2012 , millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga


Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 392/2013, 29. aprill 2013, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 889/2008 mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi osas.
 

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 354/2014, 8. aprill 2014, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga 
 

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1358/2014, 18. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade päritolu, vesiviljeluse kasvatustavade, mahepõllumajandusliku vesiviljeluse loomasööda ja mahepõllumajanduslikus vesiviljeluses kasutada lubatud toodete ja ainetega 


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/673, 29. aprill 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1842,14. oktoober 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008 imporditud mahepõllumajanduslike toodete elektroonilise kontrollsertifikaadi ja teatava muu teabe osas ning määrust (EÜ) nr 889/2008 säilitatud või töödeldud mahepõllumajanduslikele toodetele esitatavate nõuete ja teabe edastamise osas


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/838, 17. mai 2017, millega muudetakse  määrust  (EÜ)  nr  889/2008 teatavate mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade sööda osasKOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2273, 8. detsember 2017, millega muudetakse  määrust  (EÜ)  nr  889/2008, millega kehtestatakse  nõukogu  määruse  (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta)  üksikasjalikud rakenduseeskirjad  seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1584, 22. oktoober 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolligaKOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2164, 17. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga


Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91


Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control


Commission Regulation (EC) No 1254/2008 of 15 December 2008 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control


Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

 
Commission Regulation (EU) No 271/2010 of 24 March 2010 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards the organic production logo of the European UnionCOMMISSION  IMPLEMENTING  REGULATION  (EU)  No  344/2011of  8  April  2011amending   Regulation   (EC)   No   889/2008   laying   down   detailed   rules   for   the   implementation   of   Council   Regulation   (EC)   No   834/2007   on   organic   production   and   labelling   of   organic   products   with  regard  to  organic  production,  labelling  and  control


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 426/2011of 2 May 2011amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and controlCOMMISSION  IMPLEMENTING  REGULATION  (EU)  No  126/2012of  14  February  2012amending  Regulation  (EC)  No  889/2008  as  regards  documentary  evidence  and  amending  Regulation  (EC)  No  1235/2008  as  regards  the  arrangements  for  imports  of  organic  products  from  the  United  States  of  America


COMMISSION  IMPLEMENTING  REGULATION  (EU)  No  203/2012of  8  March  2012amending   Regulation   (EC)   No   889/2008   laying   down   detailed   rules   for   the   implementation   of   Council  Regulation  (EC)  No  834/2007,  as  regards  detailed  rules  on  organic  wine


Commission Implementing Regulation (EU) No 505/2012 of 14 June 2012 amending and correcting Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and controlCOMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 392/2013 of 29 April 2013 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards the control system for organic production


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 354/2014 of 8 April 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control 

 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1358/2014 of 18 December 2014 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the origin of organic aquaculture animals, aquaculture husbandry practices, feed for organic aquaculture animals and products and substances allowed for use in organic aquaculture 

 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/673 of 29 April 2016 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1842 of 14 October 2016 amending Regulation (EC)  No  1235/2008 as  regards the  electronic certificate  of  inspection for imported  organic products and  certain  other elements, and  Regulation (EC)  No  889/2008 as regards the  requirements for  preserved  or  processed organic products and  the  transmission of information


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/838 of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2273 of 8 December 2017 amending Regulation (EC)  No  889/2008 laying  down  detailed  rules  for  the  implementation of Council Regulation (EC)  No  834/2007 on  organic production and  labelling of  organic products with regard to organic production, labelling and control


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1584 of 22 October 2018 amending Regulation (EC)  No  889/2008 laying  down  detailed  rules  for  the  implementation of Council Regulation (EC)  No  834/2007 on  organic production and  labelling of  organic products with regard to organic production, labelling and control


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/2164 of 17 December 2019 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control