Prindi leht

Mahepõllumajandus

Osakonna põhitegevuseks on mahepõllumajandusliku ettevõtte tunnustamine ning mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse (sh mesinduse ja vesiviljeluse) riikliku järelevalve korraldamine, vastavalt valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatule.