Prindi leht

Aiandustooted


 

Taimetervise ja aianduse osakond korraldab riiklikku järelevalvet värske puu- ja köögivilja turustamisstandardite nõuetele vastavuse täitmise üle kõikidel turustamisetappidel: tootja- jae- ja hulgimüügi tasandil ning sisse- ja väljaveol.

Värsketele puu- ja köögiviljatoodetele kehtestatud turustamisstandardite nõuete kohta on koostatud lühikokkuvõte, mis on kasulik info ka tarbijale.

 

Kolmandatest riikidest imporditud ja nimetatud riikidesse eksporditavad aiandustooted kontrollitakse enne tollivormistust ja nõuetele vastavaks tunnistatud toodetele väljastatakse Euroopa Liidu turustamisstandarditele vastavust tõendav sertifikaat.

Taimetervise ja aianduse osakond väljastab värske puu- ja köögivilja erimärgistuse ja enesekontrolli lubasid. Erimärgistuse ja enesekontrolli luba omav ettevõte on Euroopa Liidu liikmesriigi poolt heakskiidetud ettevõte, kes on liigitatud madalamasse riskikategooriasse ja kes võtab endale kohustuse viia läbi lähetatavate kaupade vastavuskontrolli.

 

Aiandustoodete valdkonna ametnikud juhinduvad oma tegevuses Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) nr 1308/2013 ja Euroopa komisjoni rakendusmäärusest (EL) nr 543/2011.