Prindi leht

Põllumajandusameti põhiväärtused

PROFESSIONAALSUS      

Hoiame ja arendame oma kompetentsust, aitame leida usaldusväärseid lahendusi ja anname selgeid põhjendusi

KOOSTÖÖ
Ühiste eesmärkide saavutamiseks oleme avatud, keskendume tulemustele ja peame kinni oma lubadustest

 

KLIENDISÕBRALIKKUS
Teeme kliendile keerulise lihtsaks ja arusaadavaks. Tõstame kliendi teadlikkust ja panustame ohtude ennetamisse

 

HOOLIVUS
Oleme hoolivad iseenda, töökaaslaste ja keskkonna suhtes. Toetame töötajate tervise hoidmist, peame oluliseks motiveerivat töökeskkonda ning töö- ja eraelu tasakaalu
 
 

MISSIOON

Läbi tasakaalus põllumajanduse Eesti maa elab.

 

Eesti maa - see on mets, põllumaa ja kogu elukeskkond. Meie jaoks on oluline, et Eestis on elav majandus, kaitstud puhas loodus ning aktiivne maaelu. Peame tähtsaks, et koos saavad eksisteerida puhas loodus ja põllumajandus.


VISIOON

Koostöös tagame tasakaalus põllumajanduskeskkonna.

Peame oluliseks ministeeriumide, kohalike omavalitsuste, ametite, ettevõtete ja maaomanike koostööd. Tähtis on kõigi panustamine eesmärgile, et saavutada tasakaal põllumajanduse ja keskkonnahoiu vahel. Soovime teha ennetus- ja teavitustööd, et saavutada heaperemehelik suhtumine.