Prindi leht

Kaupade ekspordil on sagenenud nõuete rikkumised

29. märts 2017

Rahvusvahelises kaubavahetuses kasutatakse kaupade transpordiks väga laialdaselt puidust pakkematerjali. Rikkumised on tulenenud sellest, et ekspordil EList välja ei ole tähelepanu pööratud sihtriigi nõuetele, mis võib kaasa tuua sisseveokeelu, kauba tagasisaatmise või pakendite hävitamise ning kulud peab katma saatja.

 

Puidust pakkematerjaliga võivad edasi kanduda taimekahjustajad, mis põhjustavad ohtu kohalikule loodusele. Rahvusvaheliselt on kokku lepitud (Rahvusvaheline Fütosanitaarmeetmete Standard nr 15), kuidas puidust pakkematerjaliga seonduvad riske vähendada ning millistele nõuetele pakendid peavad vastama. Puidust pakkematerjal peab olema vaba taimekahjustajatest, valmistatud kooritud ja töödeldud puidust ning nõuetekohaselt vastavusmärgiga märgistatud.

 

Eesti eksportijatel soovitame osta puidust pakendeid Põllumajandusametilt  vastavusmärgi kasutamise õiguse saanud ettevõtetelt või kasutada ringluses olevaid vastavusmärgistusega kaubaaluseid. Samuti saavad eksportijad   taotleda vastavusmärgi kasutamise õiguse ning standardile vastavaid pakendeid ise toota.

 

Lisainformatsioon

Riina Koidumaa, taimetervise ja aianduse osakonna juhataja, tel. 504 1855

Tea Tasa, fütosanitaaria büroo peaspetsialist, tel. 526 1853


04.04.2017 - Taimekaitsekoolitused

30.03.2017 - Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu infopäevad

16.03.2017 - Maaeluministeeriumi kliendiportaali lisandusid uued e-teenused mahetootjatele

16.03.2017 - Suvivikk ’Rae kohalik’ on lisatud ametlikult sordilehte

27.02.2017 - Põllumajandusameti kontaktid muutuvad

08.02.2017 - Infopäev projekteerijatele ja ehitajatele „Betoonist ehitusmaterjalid maaparanduses“ 21. veebruaril

08.02.2017 - Infopäev keskkonnakaitsest maaparanduse projektides 15. veebruaril

01.02.2017 - 1. veebruarist on Põllumajandusametil uus struktuur

26.01.2017 - Põllumajandusametis arutati taimekaitses kasutatavate hormonaalsüsteemi häirivate ainete määrust

19.01.2017 - Hobiaednikele lubatud taimekaitsevahendite arv väheneb