Prindi leht

Dokumendiregister

Seoses Põllumajandusameti Järelevalve Infosüsteemi arendustöödega tagame juurdepääsu Põllumajandusameti hallatavate andmebaaside ja riiklike registrite alusdokumentidele (taotlused, avaldused), sealhulgas piiratud teavet sisaldavatele dokumentidele, õigusaktis määratud ulatuses teabenõude alusel.

Põllumajandusameti dokumentide loetelu on kinnitatud peadirektori 26.01. 2010. a käskkirjaga nr 1-2/12. 


Põllumajandusameti avalik dokumendiregister Webdesktop
asub siin

  

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris

Enne Põllumajandusameti dokumendiregistrist andmete otsimist soovitame lugeda kasutusjuhendit:

 DOKUMENDIREGISTRI KASUTUSJUHEND